German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

:پرسش 169

«آیا پاپ بندیکت براستی علاقه ای به گفت و گو دارد یا گفت و گو فقط راهکاری برای آن است که افراد در بین مسلمانان دست به تبلیغات مسیحی بزنند؟» (ت.)

 

پاسخ: در اینجا فقط به بندی مهم از سخنرانی پاپ بندیک شانزدهم به تاریخ 20 اوت سال 2005 به مناسبت ملاقاتش با نمایندگان جماعات اسلامی در روز جهانی جوانان در کلن اشاره می کنیم:

«دوستان مسلمان عزیز، من عمیقاً بر این باور هستم که ما باید، بی آن که فشار منفی محیط پیرامون را منکر شویم، ارزش هایی همچون توجه متقابل، همبستگی و صلح را تقویت کنیم. زندگی هر انسانی، چه برای مسیحیان و چه برای مسلمانان، مقدس است. ما حوزه عملیاتی گسترده ای داریم که در آن خود را در خدمت ارزش های اخلاقی اساسی متحد با یکدیگر می دانیم. منزلت فردی و دفاع از حقوقی که از این منزلت ناشی می شوند، باید هدف و مقصود هر طرح و نقشه اجتماعی و هر تلاشی برای اجرای آن باشند. این پیامی است که ندای آرام و اما واضح وجدان را به شیوه ای شفاف به طنین درمی آورد. این پیامی است که باید شنید و به گوش دیگران رساند: اگر طنین این پیام در قلب ها رو به خاموشی گذارد، جهانِ تیرگی ها، بربریت جدیدی را به ظهور خواهد رساند. تنها از طریق معتبر دانستن مرکزیت فرد    می توان بنیانی برای درک مشترک یافت تا بتوان به تناقض های فرهنگی احتمالی غلبه کرد ونیروی انفجاری ایدئولوژی ها را خنثی ساخت.  

[...] تجربه گذشته به ما می آموزاند که رابطه میان مسیحیان و مسلمانان متأسفانه همواره با شاخص های توجه و تفاهم همراه نیست. چه صفحاتی از تاریخ با نبردها و جنگ هایی رقم نخورده است که هر دو طرف تحت لوای نام خدا جنگ را آغاز کرده اند، گویی که مبارزه با دشمن و به قتل رساندن طرف مقابل، می تواند امری خداپسندانه باشد! یادآوری این گونه رخدادهای ناگوار باید وجودمان را از شرم انباشته سازد، چراکه ما به خوبی می دانیم که چه خشونت هایی تحت لوای ادیان به ظهور رسیده است. درس های گذشته باید ما را از آن بازدارند که خطاهایی مشابه را تکرار کنیم. ما مایلیم راه ها آشتی را جست و جو کنیم و بیاموزیم، به گونه ای زندگی کنیم که هرکس به هویت دیگری احترام گذارد. دفاع از آزادی دینی به این معنا، به منزله فرمانی دائمی و توجه به اقلیت ها، نشانه ای خدشه ناپذیر از تمدن راستین است.

در این زمینه همواره بجاست که به یاد آوریم که پدران شورای دوم واتیکان درباره رابطه با مسلمانان چه گفته اند: «کلیسا مسلمانان را به دیده احترام کامل می نگرد، همانانی که خدای واحدی را عبادت       می کنند، خدای زنده و حاضر، رحیم و قادر مطلق، خالق آسمان ها و زمین که با انسان ها سخن گفته است. آنان همچنین می کوشند، با تمامی قلب خود از اراده های پنهان او نیز اطاعت نمایند، همان گونه که ابراهیم مطیع خداوند شد، یعنی همان فردی که ایمان اسلامی مایل است به او استناد کند... اما از آنجا که در طول سده ها، اختلاف ها و دشمنی هایی میان مسیحیان و مسلمانان رخ داده است، کرسی رسولی [شورای دوم واتیکان] به همه هشدار می دهد که گذشته ها را کنار بگذارند، صمیمانه در تلاش برای درک متقابل برآیند و به طور مشترک در راه حفاظت و پیشبرد عدالت اجتماعی، فضایل اخلاقی و بویژه صلح و آزادی برای همه انسان ها گام بردارند» (بیانیه Nostra aetate 3).

این سخنان از سوی شورای دوم واتیکان برای ما به منزله اصل اولیه گفت و گو با شما، یعنی دوستان عزیز مسلمان است و من از آن شاد هستم که شما نیز با روحیه ای مشابه با ما سخن گفته و چنین نیتی را به تأیید رسانده اید. [...] درس های عبرت، ابزاری برای انتقال اندیشه ها و باورها هستند. کلام، راه اصلی تربیت اندیشه است. از این رو شما مسئولیت بزرگی را در زمینه تربیت نسل های آینده برعهده دارید. از این که می شنوم با چه اندیشه ای این مسئولیت را حفظ و حراست می کنید، سپاسگزارم. ما – مسیحیان و مسلمانان – باید به طور مشترک با چالش های متعددی رویارو شویم که زمانه ما به ما تحمیل می کند. برای بی دغدغگی و انفعال جایی نمی ماند و برای جانبداری ها و فرقه گرایی هم به همین نسبت محل کمتری برجای می ماند. ما نباید به هراس و منفی بافی فرصت ظهور دهیم. ما باید بیش از هرچیز خوشبینی و امید را پرورش دهیم. گفت و گوی میان دینی و میان فرهنگی در میان مسیحیان و مسلمانان نباید به تصمیم گیری های مقطعی کاهش یابد. این گفت و گو براستی ضرورتی پویاست که آینده ما تاحدود بسیاری به آن بستگی دارد. جوانان بخش های گوناگون کره زمین در اینجا در شهر کلن، شاهدان زنده ای از همبستگی، برادری و محبت هستند. من برای شما، دوستان محترم و عزیز مسلمان از صمیم قلب آرزو می کنم که خداوند مهربان و دلسوز شما را حفظ نماید، برکت دهد و همواره شما را روشنایی بخشد. باشد که خداوندِ صلح، قلب های ما را برافرازد، امیدهایمان را تقویت نماید و گام هایمان را بر مسیرهای جهان هدایت کند.»


Contact us

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

More about the authors?