German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

:پرسش 126

«نظر شما درباره توهین به یک پیغمبر با کشیدن کاریکاتور چیست؟» (ت.)

 

پاسخ: در اینجا از اعلامیه مطبوعاتی کاردینال کارل لمان، ریاست شورای اسقفان آلمان در روز سوم فوریه سال 2006، در زمینه جدل بر سر کاریکاتورهای حضرت محمد  که من نیز از آن جانبداری   کرده ام، نقل قول می آورم.

«یکی از بنیان های همزیستی، توجه به اعتقادات دینی دیگر انسان هاست. این امر برای کلیه ادیان مصداق دارد. طنزها و کاریکاتورهایی که جزئی از آزادی بیان در جامعه ای دموکراتیک هستند، اگر هسته اصلی اعتقادی ایمانی را خدشه دار سازند، دردسرساز خواهند شد. این اعتقادات بنا به باور بسیاری از مسلمانان در کاریکاتورهایی که بتازگی در دانمارک به چاپ رسیده، خدشه دار شده است: یک چنین فقدان باریک اندیشی تنها مایه تأسف است. اما اما هرگونه کاربرد خشونت و همچنین کلیه فراخوانی های شفاهی برای جنگ و تهدید به تحریم نیز باید به همین نسبت قاطعانه مردود شمرده شود. این رخداد نشان دهنده آن است که ما تا چه حد در مراوده با یکدیگر به آموزش نیاز داریم.»


Contact us

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

More about the authors?