German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

:پرسش 119

«اگر از نظر کاتولیک ها جلوگیری از بارداری قدعن است، چرا میزان جمعیت کشورهای کاتولیک رو به کاهش دارد؟» (ت.)

 

پاسخ: در اینجا ابتدا موضع گیری رسمی کلیسا دربرابری جلوگیری از بارداری را آورده ایم. کتاب آموزشی تعالیم اجتماعی کلیسا (رم/ فرایبورگ، انتشارات براسگاو، 2006) با عنوان «خانواده، نهاد مقدس زندگانی» به بررسی این موضوع می پردازد:

شماره 232: «خانواده از طریق وظایف پرمسئولیت پدر و مادر که همسران با آن به شیوه خاصی در عملکرد خلاقانه پروردگار سهیم می گردند، سهمی بارز در رفاه جامعه برعهده می گیرد. بارِ یک چنین مسئولیتی نباید توجیهی برای رفتاری خودپسندانه در پرهیز از این امر قرار گیرد، بلکه باید تصمیمات همسران را چنان هدایت نماید که دست و دلبازانه به زندگی گشاده رویی نشان دهند: سرانجام باید گفت که با توجه به وضعیت جسمی، اقتصادی و اجتماعی، ایفای نقشی مسئولیت پذیرانه از سوی والدین به این معناست که افراد یا پس از تعمق هایی هوشمندانه، با نظربلندی نسبت به بهره مند شدن از فرزندان بیشتر تصمیم مثبت اتخاذ کنند یا در موارد جدی و با نظر به قوانین اخلاقی، به این نتیجه برسند که برای مدت زمانی معین یا برای همیشه از بچه دار شدن بیشتر بپرهیزند. دلایلی که باید همسران را به سوی تحقق مسئولتی پذیرانه وظیفه مادری و پدری هدایت نماید، از پذیرش تمام و کمالِ وظایف فردی درقبال خداوند، در قبال خود، در قبال خانواده و در قبال جامعه و با توجه به سلسله مراتبی عادلانه از ارزش ها سرچشمه می گیرند.

شماره 233: درباره آنچه به «روش»های یک حفظ بقای مسئولیت پذیرانه مربوط می شود، پیش از هر چیز باید عقیم سازی و قطع بارداری را از لحاظ اخلاقی مردود شمرد. بویژه مورد دوم به منزله جنایتی شرم آفرین است و همواره نوعی ناهنجاری اخلاقی سنگین را به نمایش می گذارد؛ پدیده ای غمبار که به اشاعه طرزفکری زندگی ستیزانه منجر می شود، همزیستی عادلانه و دموکراتیک در جامعه را به خطر می اندازد و در نقطه مقابل، از حق و حقیقت فرسنگ ها فاصله دارد.

استفاده از ابزار ضدبارداری در اشکال مختلف را نیز باید مردود شمرد. این مردودشماری بر درک درست و همه جانبه از شخص انسان و امور جنسی مبتنی است و بار تقاضایی اخلاقی برای دفاع از توسعه واقعی ملت ها را بر گرده دارد. اما همین دلایل انسان شناسانه، جلوگیری موقت از بارداری در دوران های آمادگی زنانه را برای بارداری توجیه می کنند. مردود شمردن جلوگیری از بارداری  و تکیه به روش های طبیعی تنظیم موالید به این معناست که مناسبات انسانی میان همسران بر احترام متقابل و صداقت مطلق بنیان نهاده شود، امری که تحقق یک نظام اجتماعی انسانی را به دنبال خواهد داشت.»

این امر کاملاً میسر است که آموزه های کلیسایی که توصیف شد، حتی در میان کاتولیک ها در برخی بخش های جهان، تنها تاحدودی رعایت شود. کلیسا اساساً آموزه های خود را وابسته به آن نمی سازد که آیا از تصدیق همگانی برخوردار می شوند یا اکثریت از آنها تبعیت می کنند یا خیر. درباره آنچه به تعداد جمعیت کشورهای دارای اکثریت کاتولیک مربوط می شود، با نگاهی به برای نمونه امریکای لاتین، فیلیپین و افریقا، نمی توان با کلی بینی اظهار کرد که این جمعیت در کشورهای کاتولیک رو به افول است.

Contact us

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

More about the authors?