German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

:پرسش 244

پرسش 244: مرجعیت تعلیمی پاپ همیشه استفاده از کاندم را ممنوع می کرد. حالا پاپ آن را مجاز دانسته است. آیا این یک عقب نشینی نیست؟

 

پاسخ: فرد پرسشگر بهتر است ابتدا پاسخ به پرسش 107 در این تارنما را مطالعه کند. در آنجا آموزه رایج کلیسا درباره استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری توضیح داده شده است. در کتاب تعلیمات دینی کاتولیکی، این آموزه در شماره های 2371-2368 توصیف شده است.

تا به امروز، کلیسا به رغم انتقادهای شدید عمومی، این موضع را اختیار کرده بود که حتی در مبارزه با اشاعه بیماری ایدز که به ضعف سیستم ایمنی بدن مربوط می شود، استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری مجاز نیست. پاپ بندکیت شانزدهم در سفر خود به افریقا در روز 17 مارس سال 2009 موافقت خود را با استفاده از کاندوم مردود شمرد. «مایلم بگویم که معضل ایدز را تنها نمی توان با پول حل کرد که هرچند لازم است، اما اگر روح و جان همراه آن نباشد، اگر مردم افریقا همیاری نکنند (آن هم به طریق به عهده گرفتن مسئولیت شخصی)، نمی توان با توزیع کاندوم بر این بیماری غلبه کرد. بلکه باید گفت که آنها معضل را بیشتر هم می کنند. راه حل این معضل می تواند در تلاشی دوگانه باشد: ابتدا انسانی سازی امور جنسی، یعنی با یک احیای معنوی  - انسانی که شیوه رفتاری جدیدی را در     مراوده های متقابل به همراه می آورد و دوم در ابراز دوستی واقعی همچنین و بویژه در قبال رنجدیدگان، همراه با این آمادگی که از راه ارائه قربانی و چشم پوشی های فردی در کنار رنجدیدگان قرار گیریم. اینها عواملی هستند که به ما یاری می رسانند و پیشرفت هایی ملموس به همراه می آورند.» (بندیکت شانزدهم، نور جهان: پاپ؛ کلیسا و نشانه های زمانه. فرایبورگ، هردر، 2010، صفحه 221 و دنباله). پاپ بندیکت شانزدهم در تاریخ 14/2/2006 نیز درباره این موضوع چنین اظهار کرده بود: «وفاداری در زناشویی و خویشتن داری در خارج از فضای زناشویی، بهترین راه برای جلوگیری از عفونت ها و مبارزه با اشاعه این ویروس هستند. درواقع، ارزش هایی که از درک واقعی زناشویی و زندگی خانوادگی نشأت می گیرند، تنها بنیان های ایمن برای پایداری جامعه ای دارای ثبات هستند. (نقل قول از کتاب تعلیمات دینی کلیسای کاتولیک برای نوجوانان، آشافنبورگ، پاتلوخ، 2011، صفحه 225).

پرسشی که در اینجا مطرح شده است، از یکی از اظهارنظرهای پاپ بندیکت در کتاب مصاحبه نور جهان ناشی شده، یعنی کتاب گفت و گوهای پاپ بندیکت شانزدهم که خود نویسنده است با پتر زوالد، زندگینامه نویس که پاپ اختیار تحریر آن را به او داده است. در این کتاب آمده است: «امکان دارد، موارد استثنایی موثقی وجود داشته باشد، برای نمونه هنگامی که زنی فاحشه از کاندوم استفاده می کند، در حالی که همین کار می تواند نخستین قدم به سوی ترویج اخلاقیات باشد، یک گام کوچک برای مسئولیت پذیری، برای آن که باردیگر این آگاهی ایجاد شود که همه چیز مجاز نیست و آدمی مختار نیست دست به هر کاری که دوست دارد بزند. اما این روش اصلی برای مبارزه با پدیده شومی به نام بیماری ایدز نیست. این امر باید براستی با انسانی شدن امور جنسی تحقق پذیرد» (همان، صفحه 146 و دنباله).

در کتاب تعلیمات دینی کاتولیکی برای نوجوانان (منتشره در آشافنبورگ، انتشارات پاتلوخ، سال 2011) در شماره 414 به این پرسش که «کلیسا درباره استفاده از کاندوم در مبارزه با بیماری ایدز چه نظری دارد؟» چنین پاسخی مطرح شده است: 

«صرفنظر از این واقعیت که کاندوم حفاظتی صد در صد درقبال یک بیماری ارائه نمی دهد، کلیسا استفاده از آن را به عنوان یک ابزار مکانیکی یکسویه برای مبارزه با ویروس ایدز مردود می شمارد. کلیسا تلاش را بویژه معطوف به ایجاد فرهنگی جدید از روابط انسانی و دگرگونی ذهنیت اجتماعی    می دارد.

فقط وفاداری آزموده شده و چشم پوشی از روابط جنسی سبکسرانه به شکل مستمر و آموزش وقف کامل خود به محبت، انسان را از بیماری ایدز مصون می دارد. احترام به منزلت همسان زن و مرد، پاسداشت سلامت خانواده، واکنش مسئولیت پذیرانه درقبال شهوات و همچنین چشم پوشی (موقت) از رابطه جنسی بخشی از مبارزه با این بیماری هستند. در کشورهایی نظیر افریقا که براساس یک عملکرد اجتماعی گسترده، چنین رفتارهایی ترویج می شود، نرخ بیماری آشکارا کاهش یافته است. از این گذشته، کلیسای کاتولیک دست به هر کاری می زند تا به افراد مبتلا به ایدز کمک کند.»

Contact us

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

More about the authors?