German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

:پرسش 29

ممنوعیت خوردن گوشت چه موقع لغو شد؟

 

پاسخ: چشم پوشی از لذتی مانند خوردن گوشت در روزهایی خاص، در میان کاتولیک ها درزمره تمرین هایی برای پرهیز است. در واژگان کاتولیکی، پرهیز عموماً به معنای چشم پوشی موقت از یکی از نیازهای حیاتی که با یکی از حواس دریافت و تجربه می شود یا به معنای چشم پوشی از آن به عنوان رویه ای ثابت و پایدار در زندگی است. انگیزه این امر را باید در طیفی ذهنی از ارزش ها جست که در آن، ارزش هایی دیگر که به پس زمینه رانده شده اند، بر برآورده شدن این نیاز ارجحیت دارند. تجربه انسانی حکایت از پرهیز دارد: هیچ انسانی آن گونه نیست که باید باشد تا زندگی بهبود یابد؛ نمی توان از کلیه امکانات موجود بر روی زمین باخبر شد، آنها را در اختیار گرفت یا به مصرف رساند. در انتخابِ روش های عملی پرهیز، به هوشیاری و «تفاوت گذاری میان افراد» توصیه شده است.

از لحاظ قوانین کلیسایی نیز می توان از پرهیز از غذاهای گوشتی سخن گفت. بنا به ضوابطی که در حال حاضر حاکم است، باید این پرهیز را رعایت کرد و در کلیه روزهای جمعه سال، چنانچه جشن مهمی برگزار نشود، از خوردن گوشت پرهیز کرد. پرهیز از خوردن گوشت همراه با فرمان روزه در چهارشنبه خاکستر و جمعه مقدس نیز لازم الاجرا است و همچنین برای کلیه ایمانداران از 14 سالگی. کودکان را نیز باید به سوی درکی درست و معقولانه از توبه هدایت کرد. دیگر ضوابط قدیمی در این زمینه برای کل کلیساها، در تاریخ 1966.12.2 در اساسنامه شبانی Paenitemini  حذف شد. مجمع اسقفان دارای این اختیار است که با توجه به  موقعیت های منطقه ای گوناگون، به جای تعیین معیارهای عمومی، در صدور احکام پرهیز دقت نظر به خرج دهد و یا شکل های دیگری از توبه را مقرر دارد. شورای اسقفان آلمان، برلین و اتریش در سال های 87/1986 عمل به فرمان پرهیز را به این شکل توصیف کرده است: خودداری از غذاهای گوشتی (به عنوان نشانه ای زنده و حائز معنا، بویژه در میان خانواده و مجامع). محدود ساختن رفتار مصرفی به طور کلی، چشم پوشی از لذات یا به انجام رساندن کارهایی حاکی از همنوع دوستی و تدین (برای نمونه آیین عبادی در روزهای میانی هفته یا قرائت متون مقدس).

 

 

Contact us

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

More about the authors?