German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

:پرسش 18

آیا جدایی از همسر برای شما مسیحیان قدغن است؟ اگر عشق و علاقه میان دو تن از میان رفته باشد، آیا همزیستی این دو در کنار یکدیگر به منزله یک عذاب نخواهد بود؟ اگر دین شما طلاق را مردود می شمارد، چرا نرخ طلاق در امریکا و اروپا تا این حد بالاست؟ در روزنامه ها می خوانیم که در این دو قاره از هر دو ازدواج، یکی به شکست می انجامد.

 

پاسخ: بنا به درک مسیحی، عشق زناشویی با وفاداری مادام العمر میان همسران به تکامل     می رسد. با یک چنین وفاداری است که همسران می توانند خویشن را به طور کامل و بدون قید و شرط وقف یکدیگر نمایند و در قبال یکدیگر تعهدی را پذیرا شوند که با تغییر شرایط دگرگون نمی شود. هر رخدادی نیز که به وقوع بپیوندد، هر یک از این دو پیوندی مستحکم با دیگری خواهد داشت. یک چنین رویکردی به معنای گونه ای متعالی از هم پیمانی در زناشویی و نشانه ای عمیق از همبستگی است، امری که انسان زمانی قادر است درباره همنوعی دیگر آن را به کار بندد که از سوی خداوند یاری دریافت کند و اجازه دهد خداوند راهنمای او باشد. دقیقاً با یک چنین وفاداری است که زندگی زناشویی به نشانه ای بارز از محبت الهی تبدیل می گردد که در قالب عیسی مسیح، به انسان ها و به جهان، پاسخ مثبتی   بی قید و شرط ارائه کرده است. 

بنا به ایمان کاتولیکی، زندگی مقدس زناشویی به منزله پیمانی است که در آن، عشق عیسی مسیح به کلیسایش به شیوه ای ویژه به بیان درمی آید (قرائت آیات 21 تا 23 از باب 5 افسسیان توصیه می شود). مسیح با انسان شدن، مرگ و رستاخیز خود، خویشتن را به کلیسایش تقدیم و خود را فدای آن کرده است. فقط با پذیرش این راز است که می توان زندگی زناشویی را امری مقدس درک کرد و به آن حیات بخشید. این زندگی زناشویی به منزله پیروی از مسیح است.

همسران مسیحی خود را  با پیمان محبت و وفاداریِ مسیح، به کلیسای خود پیوندیافته        می دانند و در پیوند زناشویی مقدسشان، قوای لازم را برای قوام پیمان وفاداری شان دریافت می دارند. این پیمان، پیمانی از اعتماد متقابل است، رویه ای که در آن امکانِ بروز شکست، بروز قصور یا به سردی گراییدن محبت نیز وجود دارد؛ اما این امر برای مسیحیان به معنای دلیلی برای دست کشیدن از وفاداری نیست. حتی اگر یکی از همسران، جماعت همسران را ترک گوید، همسر دیگر وفاداری اش را حفظ خواهد کرد. او قادر است تنهایی خود را آگاهانه و از راه ایمانداری در پیروی از مسیح به عنوان سهمی از صلیب او تاب آورد. 

شورای مشترک اسقف نشین های جمهوری فدرال آلمان درباره زناشویی مسیحی و زندگی خانوادگی در مسیح چنین می گوید:

«فرد متأهل با پیوند خود تا مرگ، محبت مسیح را که کسی نمی تواند ما را از آن جدا سازد (رومیان، باب8، آیه 35)، برای زندگی روزمره همسر خود به ارمغان می آورد. غنای حیات مسیحی در یک چنین وفاداری که در تمام طول حیات ادامه دارد، نمودار می گردد: ایمان به مسیحِ رستاخیزیافته که ایمان را به احیای حیات همسر پیوند می بخشد؛ امیدی که با اتکاء به مسیح، امیدواری برای دیگران را نیز به همراه می آورد؛ محبتی که با دیگری پیوند می یابد، از آن رو که در عشق مسیح تأیید می گردد.»

 

در موارد بحرانی و ناکامی ها، افراد به یاری های برادرانه شبانان نیاز دارند.

Contact us

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

More about the authors?