German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

:پرسش 230

پرسش 230: اعتقاد اسلامی مربوط به سرنوشت بشر بعد از مرگ – بهشت و جهنم – از راه سنجش کردارهای نیک و شر، کمی گیج کننده است. آیا در مسیحیت هم این امر شدنی است که آدم با اعمال خوب، اعمال بدش را از عرصه روزگار پاک کند؟ (ت.)

 

پاسخ: این پرسش به یکی از مضامین اصلی در ایمان مسیحی، یعنی موضوع موسوم به «توجیه» مربوط می شود. وینفرید هنتسه، این موضوع را که نهایتاً در اینجا مطرح می شود، به شکل اندکی سردستی این گونه فرمولبندی کرده است: «درباره هنرِ دریافت عطیه». او می نویسد:

«در زمان عیسی مجموعه ای از قوانین و ضوابط دینی وجود داشت: فرمان روزه، ضوابط مربوط به پاکیزگی، تعهدات مربوط به عبادت، دستورهای دقیق درباره فرامین مربوط به سبت، برای نمونه این که برداشتن تا چند قدم مجاز است. و برخی فریسیون [گروهی از آموزگاران اصول یهودیتِ آن زمان] اینطور اعتقاد داشتند: اگر این قوانین را مو به مو اجراء کنیم، در پیشگاه خداوند بی عیب و نقص خواهیم بود؛ بعد می توانیم کردار خودمان را مانند یک صورتحساب در پیشگاه او نگاه داریم. عیسی به شدت این موارد را رد کرد و پولس که خود درواقع از فریسیون بود، بعدها پیوسته چنین تأکید         می ورزید: نمی توانیم با رعایت قوانین خود را در پیشگاه خدا موجه سازیم، بلکه عیسی این کار را با نجاتی که به ما ارزانی می دارد، انجام می دهد. او برای گناهکاران از دنیا رفت و فقط کسی که عطیه او را می پذیرد، کسی که با ایمان خود محبت را دریافت می دارد و به آن پاسخ می دهد، «توجیه» پذیرفته است. مسیحی بودن یعنی: اجازه دهیم خداوند ما را عطیه دهد. هرکس نسبت به خداوند روی کاملاً گشاده نشان دهد، گنج هایی باورنکردنی دریافت می کند: بخشودگی گناهان، رهایی از احساس پوچی و ناامیدی و دوستی با خداوند. او به مخلوقی جدید بدل می شود، در ازای تاریکی، در نور می زید، در برآمدن ملکوت الهی سهیم می گردد و با این فشار بی معنا روبرو نیست که نجاتش را خود برآورده سازد. این نجات در مقام یک عطیه به او بخشیده شده است.

این دیدگاه به مذاق برخی خوش نمی آید.آانان معتقدند که انسان می تواند خود [از راه کردار نیک اش] خود را نجات دهد، حتی بدون رحمت الهی. این موضوع را (حوالی سال 400) پلاگیوس، این مرشد باستانی گمراه شده مدعی شده بود و این روزها هم عده بسیاری از «منجیان خودبسنده» چنین          می گویند. کلیسا مخالف این حرکت است. در سروده بسیار کهن روح القدس (حوالی سال 1200) چنین آمده است: 

«بی نفخه حیات بخش تو

آدمی را هیچ نباشد،

هیچ تقدس نیابد و هیچ شفا نبیند.»

(سرود ستایش، صفحه 244)

(وینفرید هنتسه، ایمان زیباست، هارسوم، 2001، صفحه 102 و ادامه).


Contact us

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

More about the authors?