German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 246:

Hangi dinlerde namazın Allah tarafından farz edildiği kabul edilir? Müslüman cemaatinden başka dua eden bir cemaat var mıdır? (TR)

 

Cevap: Udo Tworschka’nın „Lexikon. Die Religionen der Welt / Lügat. Dünya dinleri“ adlı kitabından „dua“ kısmını naklediyorum. Buna göre dua „sık olarak ritüel hareketlerle bağlantılı insanın Tanrı veya Tanrılarla olan söylevidir. Dua ile ilgili en önemli yayın Friedrich Heilers’in aynı isimli kitabıdır, orada şu temel dua kısımları belirlenmektedir: Basit insanın saf duası; ritüel dua formülü; övgü. Büyük dini kişilerin bireysel imanlarında tasavvufta dua ile peygamberlik arasında bir ayrım yapmak gerekir. Bireysel dualar ve cemaat duaları, resmi ve ani yapılan, sessiz ve yüksek sesle okunan dualar vardır. Eski Ahit’te Tapınak „Dua evi“ olarak adlandırılır (İşaya 56,7). Sinagog ve Tapınakta ki ritüel dua olan Mezmurlar aynı zamanda ilk Hristiyanlığın dua temelini oluşturmuştur. Bütün dinlerde bireysel ve cemaatle yapılan dualar önemli bir yer kaplamaktadır. Duasız bir dini düşünmek mümkün değildir. Yahudi ve Hristiyanların dinsel uygulamalarında belirli ritüel hareketler ve bunlar bağlı olan çeşitli tarzda dualar cemaate bağlı olan herkes için şart koşulmuştur. İslam öğretisinie göre ritüel duayla ilgili olan koşullar kesein olarak zorunlu öğretiye bağlıdır. Bu ritüel dualar Kuran ve hadiste bahsedilen belirli şartlara bağlı olduğu için bütün imanlılar tarafından ve genel olarak yapılmaktadırlar.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?