German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 266:

Bence Kutsal Kitap bir sürü hata içermektedir, örneğin: İsa’nın Matta İncil’inde dediği gibi gökler nasıl “kaybolabilir” (Matta 5:17-19: “Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim, gök ve yer ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek. Bu nedenle, bu buyrukların en küçüklerinden birini kim çiğner ve başkalarına öyle yapmayı öğretirse, Göklerin Egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, Göklerin Egemenliğinde büyük sayılacak.”).

Ve ya nasıl oluyor da İsa bir yerde Tanrı olmadığını söylerken (Markos İncili 10:18: “Bana neden iyi diyorsun? İyi olan tek biri var, O da Tanrı’dır”) Yeni Ahit’in başka bir yerinde “Babam ve Ben biriz” (Yuhanna 10:30) diyebiliyor? Bu İsa’nın Tanrı olup olmadığı hakkında ki kararsızlığından mı kaynaklanmaktadır? Veya bu Kutsal Kitap’ta bulunan ve açıkça görülen hatalar yüzünden güvenirsizliğe mi işaret etmektedir? 

 

Cevap 266:

Anladığım kadarıyla yönelttiğiniz soru iki farklı konuyla ilgilidir. Birinci kısım: çeşitli zaman dilimi ve kültür ortamlarında oluşan Kutsal Kitap metinlerinin nasıl anlaşılmaları gerektiğiyle ilgilidir. Bu da doğru ve yakışır bir şekilde bu metinlerin nasıl anlaşılmaları gerektiğiyle ilgilidir. Belirli bir Kutsal Kitap metin kısmı bulunduğu bütün metin içerisinde nasıl aşılmalıdır ve ne ifade etmek istemektedir? Temel olarak ne anlatmak istemektedir? Bu metinlerin yazıldıkları zamandaki bilgi standartlarına göre bilimsel, coğrafik, tıbbi vs. konularda en yeni bilgileri aktarmak istemediklerini kabul edersem bu doğru mudur? Veya Kutsal Kitap’ın bu yazıları yazıldıkları ve gelecek zamanlarda ki Fen Bilimleri hakkında ki ders kitaplarının yerine geçmek için mi düzenlenmişlerdir? Bundan daha fazla olarak bu kitaplar bizlere ebedi kurtuluşu gösterecek ve ona kavuşmamızı sağlayacak bilgiler sunmaktadırlar. Tabii bunu bulundukları zamanlarda ki dilin ifade tarzlarına, düşünce yapısına ve coğrafik genel ortam şartlara göre yapmaktadırlar.

 

Konuyla ilgili bu sayfada (www.islamacevaplar.com) bulunan şu bölümlere de bakınız: 1: “Kutsal Kitap ve Tanrı Söz’ü”, “Soruların kronolojisi” kısmında 236 numaralı soru ve cevap.


Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?