German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 267:

Neden Tanrı biricik Oğlunu göndererek O’nun normal insanlar tarafından öldürmesine izin vermiştir? İsa göğü ve yeri yaratmış mıdır? Eğer bir Hıristiyan bir sürü masum insanı öldürürse İsa onun günahlarını bağışlayacak mıdır?

 

Cevap 267:

Bu soru üç kısımdan oluşmaktadır:

  1. Neden Tanrı bir insan tabiatıyla İsa Mesih olmaya karar vermiştir ve her basit insan gibi ölümlü olup, daha sonrada İsa’nın, O’nun Oğlunun hunharca haç üzerinde öldürülmesine izin vermiştir.
  2. İsa göğü ve yeri yaratmış mıdır? Katolik öğretisi gök ve dünya hakkında ne öğretmektedir?
  3. Bir Hıristiyan bir sürü masum insanı öldürürse İsa onun günahlarını bağışlayacak mıdır?

 

  1. Öncelikle bu sayfada (www.islamacevaplar.com) bulunan 2. Konunun III. ve IV. kısımlarını okuyunuz. Bunun yanında “Soruların kronolojisi” kısmında 265, 249, 97 ve 12 numarayı okuyunuz.

 

Eğer Tanrı’nın katiyen günahsız hizmetkârı Nasıra’lı İsa’ya bakarsak o zaman kaçınılmaz bir şekilde ilahi eceli ile ilgili soruyu kendimize yöneltmemiz gerekmektedir. Genel olarak çok kısa bir şekilde Tanrı’nın her şeyi kapsayan Kurtuluş planı için şunu söyleyebiliriz: “İlk olarak şunu dikkate almak gerekir öncelik tamamen Tanrı tarafındandır. Tanrı hem Alfa hem de Omega’dır. Her şey Tanrı’dan gelmektedir ve O’na geri dönecektir. Tanrı yaratıcıdır dediğimiz de, işte bunu kastetmekteyiz. İkinci olarak Tanrısal önceliğe insani bir cevap vardır. Bu cevap pozitif (lütuf dolu bir cevap) veya negatif (günah dolu bir cevap) olabilir. Üçüncü olarak insani cevaba karşılık olarak bir İlahi cevap vardır. Bu demek oluyor ki, Tanrı dünyayı yaratmıştır ve bir karar bizi tahripkâr bir eyleme sürüklese bile, O özgür bir şekilde insanın onuruna ve dokunulmazlığına saygı duymaya karar vermiştir. Tanrı’nın kendisi dünyayı bir Söz’le yaratmıştır, Yaratıcı olarak O’nun ilahi önceliği bizim özgür cevabımıza bağlıdır, O’nun bu dünyayı O’nunla birlikte pozitif biçimlendirebilme bu davetten kaynaklanır. Ne yaptığımız ve nasıl karar aldığımız Tanrı’yla derinden ilgilidir. Ya bize emanet edilen dünyayı adım adım değiştirmek için Tanrı’nın planını gerçekleştiririz veya yavaş yavaş hem dünyayı hem de Tanrı’nın niyetini tahrip ederiz. Burada ki en önemli nokta şudur: Opsiyonlarımız gerçektir. Tabii ki her hâlükârda Tanrı’nın maksadı gerçekleştirilecektir. Göklerin Egemenliğinin gelecekte nasıl olacağı bizim Tanrı’yla-Yaratıcılar olup olmama kararımızla alakalıdır. 

“Haç ilahi maksat planının en üst bir şekilde gerçekleştirildiğini gördüğümüz bir noktadır. Benim düşünceme göre (Peder Michael L. Cook, SJ bunu yazmaktadır) Baba Oğlunu bu dünyaya haç üzerinde ölmesi için göndermemiştir. Yalnızca canavar bir Tanrı böyle bir şeyi planlayıp hayata dönüştürebilir. Baba Oğlunu Baba’nın sevgisinin derinliğini ve bu sevginin doğrultusunda sevgi dolu bir toplumun kurulması ve görünmesi için göndermiştir.  Tanrı’nın bu önceliğine olan insani cevap iki taraflıydı. İsa tarafında ki kısım, O’na verilen göreve ölüme kadar sadık kalmaktı. Düşmanları tarafındaki kısım, haça germenin amacı Tanrı’nın önceliğini geriye itip ve Tanrı Oğlunu öldürmekti. Böyle bakıldığında Tanrı değil insanın tabiatı haçı yaratmıştır. Bu açıdan bakıldığında ilk olarak haç insani günahkârlığın bir sembolüdür ve yalnızca ilahi sevginin daimi teklifi olarak böyle bakılabilir. Tanrı’nın İsa’nın sadakatine ve Tanrı’nın teklifinin red edilmesine olan cevabı İsa’nın ölülerden diriltilmesiydi. Baba’nın Kutsal Ruh aracılığıyla çok sevilen Oğlunun red edilip terk edildiğinde bağrına basması insanın günahkar olup O’nun Oğlunu red etse bile Tanrı’nın sevgisiyle insana sadık kaldığını gösterir. Ama bu aynı anda o günden beri insani bir facia işareti altında yaşadığımız anlamına gelir. (Michael L. Cook, S. J., Responses to 101 Questions about Jesus, Bombay: St. Pauls, 1995, S. 80-81).

 

  1. Kilisenin cennet ve cehennem hakkındaki öğretisi için bu sayfada (www.islamacevaplar.com) 13. konu “Ölüm, Mahşer, Ebedi Yaşam”, II. bölüm “Hıristiyan bakış açısı”, ayrıca “Soruların kronolojisi” kısmında 123, 183, 25 ve 141 numara okunmalıdır.

 

  1. Evet, günah istediği kadar büyük olsun, kadın veya erkek günahkar olsun Mesih olan İsa herkesin günahlarını bağışlamaya hazırdır. Tek ve mutlak olan şart şudur: Geri dönüş ve tövbe gerçekten ve yüreğin derinliklerinden gelmelidir. Bu da bir geri dönüş virajı, kendini kötüden çevirme ve radikal bir kararla yeni bir başlangıç yapmaya hazır olmak demektir. “Tövbe Sakrament’inden (gizeminden)” bahsettiğimizde yapılan günahı olabildiğince tekrar düzeltmeye çalışmak gerektiği özellikle vurgulanır. Bizler bunun için “İtiraf” (günah çıkarma) sözünü kullanırız, çünkü bu şekilde özgür olarak kişinin kendi isteğiyle günahlarını açıkladığını vurgulanmaktadır. Tanrı’nın kendi Oğlu sayesinde bu Sakrament aracılığıyla bizi kendisiyle tekrar barıştırdığını vurgulamak için nihayet “Barışma Sakrament’i” adını kullanırız.

 

Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi için bu sayfada (www.islamacevaplar.com) 3. konu “Haç, Günah, Kurtuluş”, II. kısım “Hıristiyan bakış açısı 1 (ii)” ve “Soruların kronolojisi” kısmında 193, 192, 241 ve 257 numaralara bakılabilir. Ayrıca arama yöntemiyle ilgili terim yazılarak da başka fazla bilgiye de ulaşmak mümkündür.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?