German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 268:

Hıristiyan bir kadın dayısıyla (annesinin kardeşi ile) evlenmesi mümkün müdür? Kutsal Kitap bu konuyla ilgili ne öğretmektedir?

 

Cevap 268:

Levililer kitabının 18:5-20 kısmında bu konuyla ilgi şöyle yazılmaktadır:

“18:5 Kurallarıma, ilkelerime sarılın. Çünkü onları yerine getiren onlar sayesinde yaşayacaktır. Rab benim.

18:6 ‘Hiçbiriniz cinsel ilişkide bulunmak için yakın akrabasına yaklaşmayacak. Rab benim.

18:7 Annenle cinsel ilişkide bulunarak babanın namusuna dokunmayacaksın. O senin annendir. Onunla ilişki kurmayacaksın.

18:8 Babanın karısıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. O senin babanın namusudur.

18:9 Annenden ya da babandan olan, ister seninle aynı evde doğmuş olsun, ister olmasın üvey kızkardeşlerinden biriyle cinsel ilişki kurmayacaksın.

18:10 Kızının ya da oğlunun kızıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü onların namusu senin namusundur.

18:11 Babanın evlendiği kadından doğan kızla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü o babandan olmadır, senin kız kardeşin sayılır.

18:12 Halanla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü o babanın yakın akrabasıdır.

18:13 Teyzenle cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü o annenin yakın akrabasıdır.

18:14 Amcanın namusuna dokunmayacaksın. Karısına yaklaşmayacaksın, çünkü o senin yengendir.

18:15 Gelininle cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü oğlunun karısıdır. Onunla ilişki kurmayacaksın.

18:16 Kardeşinin karısıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü o kardeşinin namusudur.

18:17 Bir kadının hem kendisiyle, hem kızıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Kadının kızının ya da oğlunun kızıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü onlar kadının yakın akrabasıdır. Onlara yaklaşmak alçaklıktır.

18:18 Karın yaşadığı sürece onun kız kardeşini kuma olarak almayacak ve onunla cinsel ilişki kurmayacaksın.

18:19 ‘Âdet gördüğü için kirli sayılan bir kadınla cinsel ilişki kurmayacaksın.

18:20 Komşunun karısıyla cinsel ilişki kurarak kendini kirletmeyeceksin.”

Burada sunduğumuz Levililer kısmına atıfta bulunarak Katolik Kilisesi Din ve Ahlâk İlkeleri 2387 ve 2388 bentlerinde şu belirtilmektedir:

“2387: İncil’e göre yaşamak isteyen kişinin yıllar boyunca evlilik yaşamını paylaştığı bir ya da daha fazla kadından ayrılmak zorunda kalmasının yarattığı dram anlaşılırdır. Bununla birlikte çokeşlilik ahlâk yasasıyla bağdaşmaz. Evlilik birlikteliğine kökten karşıdır. Nitekim ,başlangıçta bize açınlanan Tanrı tasarısını doğrudan reddeder; evlilikte kendilerini birbirlerine tam bir aşkla veren, bu açıdan tek ve kendine özgü olan kadınla erkeğin haysiyet bakımından eşitliğine karşıdır’ (FC 19; Bkz. GS 47, § 2.-3.). Eskiden birçok kadını olan bir Hıristiyan, kadınlarından ve çocuklarından sorumludur ve onların bakımını üstlenmek zorundadır.”

“2388: Ensest, evliliğin mümkün olmadığı yakın akrabalar arasındaki cinsel ilişkiye denir (Bkz. Lev 18:7-20). Havari Pavlus özellikle bu ağır suçu kınamaktadır: ,Gerçekte aranızda cinsel ahlâksızlık olduğu söyleniyor (...). Şöyle ki aranızdan birisi babasının karısıyla yaşıyormuş! (...) Rabbimiz İsa’nın adıyla (...) bedeninin yok olması için bu adamı Şeytan’a teslim edelim...’ (1 Kor 5,1.4-5). Ensest aile ilişkilerini bozar ve hayvanlığa doğru gidişi gösterir.”

 

 

 

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?