German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 269:

Vaftiz olup Hıristiyan olmak isteyen ama dört kadınla evli olan birisinden Kilise ne yapmasını istemektedir?

 

Cevap 269:

Kilisenin evlilik ve evlilik sevgisi için olan öğretisi bütün Katolik Hıristiyanlar için geçerli ve bağlayıcıdır. Katolik Kilise Din ve Ahlâk İlkeleri evlilik sadakati ile ilgili maddelerde şunu belirtmektedir:

“2364: ,Yaradan tarafından kurulmuş ve kendine özgü yasalarla donatılmış evli çiftler arasındaki sevgi ve yaşam birliği eşlerin yaptığı bir sözleşmeye yani kişisel ve bozulamaz rızalarına dayanır’ (GS 48, § 1.). Eşlerin her ikisi de kendilerini tam ve kesin olarak birbirlerine verirler. Artık onlar iki değil, bir tek bedendir. Eşler arasında özgürce yapılan sözleşme birlik içinde bozulmadan kalma zorunluluğunu getirir.(CIC, can. 1056). Tanrı’nın birleştirdiğini, insan ayırmamalı” (Bkz. Mt 19:1-12, 1 Kor 7:10-11) (Mk 10, 9).

 

“2365: Sadakat verilen sözde durulacağını ifade eder. Tanrı sadıktır. Evlilik sırrı erkekle kadını Mesih’in Kilisesi’ne olan sadakate sokar. Evlilikteki iffetle de eşler dünyaya karşı bu gizi onamış olurlar.

A. Yuhanna Krisostomos genç evli kocalara şu sözleri eşlerine söylemelerini öneriyor: “Seni kollarımın arasına aldım, seni hayatımdan çok seviyorum. Şimdiki hayat hiçbir şeydir, en büyük hayalim gelecekte bizim için ayrılmış olan hayatta seninle hiç ayrılmamaktır ( ... ). Senin sevgin benim için her şeyden önemlidir, benim için seninle aynı düşünceleri paylaşmamaktan daha acı bir şey yoktur.(Hom. in Epf. 20, 8).”

Daha fazla bilgi için bu sayfada (www.islamacevaplar.com) 10. konu “Hıristiyan’ın çağrısı” II. “Hıristiyan bakış açısı” ve “Soruların kronolojisi” bölümünde 114, 86, 258 ve 18 numaraları okuyunuz.

Bu anlamın temeline bağlı kalarak Katolik Kilisesi Kanunu şöyle beyan etmektedir:

“Can. 1148 - § 1: Birden çok eşi olan Vaftiz olmamış bir kişi Katolik Kilisesinde Vaftiz olduktan sonra ilk eşiyle yaşama zorluğu çekiyorsa diğer eşlerinden birini seçip geri kalanlardan ayrılması (boşanması) gerekir. Aynı kural daha Vaftiz olmamış bir kadın ve onun Vaftiz olmamış erkek eşleri içinde geçerlidir.

§ 2: § 1 olduğu hallerde Vaftiz olunduktan sonra nikâh kurallara göre yapılmalıdır; duruma göre gerekli olması mahiyetinde karışık evlilik (bir Katolik ve başka bir dinden veya bir dinsizle olan evlilik kast edilmektedir) hakkında ki ve başka kanunlarda göz önünde bulundurulmalı ve yerine getirilmelidir.

 

§ 3: Bölge Sorumlusu (Episkopos) bulundukları yörenin ahlâki, toplumsal ve ekonomik şartları uyarınca ve onlardan sorumlu kişilerin durumlarını göz önünde tutarak boşanılacak (boşanılmış) birinci ve sonraki eşlerin ihtiyaçlarının karşılanması için adalet ve Hıristiyanlık komşu sevgisine göre gerekli ihtiyaçların karşılanmasını gözetmelidir.”

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?