German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 272:

İsa’nın neden Haça gerilmesi gerekiyordu?

 

Cevap:

Bu web sayfasının üçüncü konusundan alınan şu metin yöneltilen soruya güzel bir cevap teşkil etmektedir:

Öncelikle İsa’nın yaşamı kurtarıcı ve iyileştiricidir. İsa, bazen Tanrı’nın asıl isteğine karşı olarak yorumlanıp insanların sırtına gereksiz yükler koymayı sağlayan (Yeni Ahit, Matta 11,28; 23,4; Luka 11,46) dinsel yasaya (şeriat) karşı içsel özgür tutumu aracılığıyla ve Tanrı’nın bütün insanları kayıtsız şartsız seven bir Baba olduğu şeklindeki gerçek yüzünü açıklamakta ki sadakati nedeniyle halkının önderlerinin düşmanlığını üzerine çekti. Bu önderler, İsa’dan hayal kırıklığı duyanların işbirliği ile onu ölüme mahkûm ettiler. İsa’yı, kendi yasalarına göre klasik ve acımasız çarmıha germe yöntemi ile öldüren Romalıların eline teslim ettiler. İsa’nın acımasızca öldürülüşü, O’nu yaşamında içsel olarak yönelten şeyin sonucuydu.

İsa’nın ölümü bu sevginin içsel ve en derin sonucu olarak görülebilir, öyle ki, İsa’nın amacı yanılgı olarak kalmaz, yeni bir şekilde geçerli olur. Çünkü kim bir başkasını ön şartlar ve koşullar koymadan sevgisi ve lütfunu artırmak için sever ve ona iyi davranırsa, o kişi hangi durumda olursa olsun onun yanında kalır. O kişi sıkıntıda olsa da ona yönelir. İsa’nın düşüncesi ile seven kişi acıdan korkmaz, acıdan kaçmaz, aksine o acıyı üstlenir, çünkü o acıyı paylaşandır.

Bu alıntı İsa’nın Haça gerilmesini, O’nun yaşamı ve eylemlerinin bir sonucu olarak anlamamızı sağlar. İsa yaptıkları ve söyledikleri yüzünden kıskançlığın, nefretin ve din yetkililerinin reddinin hedefi olmuştur. İnsanlar arasındaki ilişkilerdeki doğal tutumlarına göre İsa’ya karşı şiddet uygulamalarının şiddete dayalı bir cevap duyması gerekirdi. Ama İsa öğrencilerinin bu şekilde tepki vermelerine izin vermemiştir. O hiçbir intikam duygusu beslemeden yakalanıp öldürülmesine tepki göstermemiştir. Luka İncili bundan ötesine giderek İsa’nın O’nu haça gerenleri bağışladığını anlatmaktadır (Luka 23,34). Luka İncili ayrıca İsa’nın ölümden sonra dirildiğini, öğrencilerine göründüğünü ve onlara barış ve bağışlama mesajı verdiğini yazmaktadır (Luka 23,36).

İşte tam olarak İsa’nın acı ve ölüme olan bu tepkisi nefret ve intikam çemberinin kırılmasını sağlamıştır. İsa’nın kendisini bağımsız olarak şiddet dolu ölüme teslim etmesi başkalarına, dünyaya olduğu gibi pak bir şekilde yaşamını adamış olanlar için ölümü dahi getirebilecek acıya, redde ve hatta ölüme tahammül etme kapısını açmıştır. İsa, O’na karşı şiddet uygulayanlara hiçbir şiddet kullanmadığı için, O’nun izinden gidenler dünyada adalet ve barış için çabalarının takdir edilmesini beklemeden gayretle çabalama gücünü İsa’dan alırlar. Onlar Tanrı’dan tam ve net olarak saf bir bakış açısını ve hayatlarını adama gücünü alarak düşmanları zor güç kullansa bile şiddetsiz çalışmaya devan ederler.

“İsa’nın neden Haça gerilmesi gerekiyordu?” sorusuna kısaca cevap şöyledir: İsa’nın illa da haça gerilmesi gerekmiyordu, ama O’nun adaletsizce haça gerilmesine Kutsal Ruh aracılığıyla verdiği lütuflanmış cevap insanlığı sonsuz bir şiddet ve intikam çemberinde esir olmanın kelepçelerinden kurtarmıştır.


Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?