German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 273:

İsa’nın Haça gerilmiş olması bütün Hristiyanların hatta bilerek kötülük yapan, dermansızlık getirenlerin cennete gireceğinin garantisi midir?

 

Cevap:

İsa’nın haça gerilmesi O’nun ölümden dirilmesini sağlamıştır. İşte bu yoldur ve bu yolun sonunda İsa Baba olan Tanrı’yla dolu bir şekilde kutsanma bulmuştur. Aynı şekilde bir Hristiyan eğer İsa’nın gösterdiği yolda ilerlerse cennete kavuşacaktır. İsa’nın haça gerilmiş olması değil, ancak Hristiyan bir kişinin bilinçli olarak İsa’yı izleme kararı onun cennete girmesinin garantisidir. Başka bir değişle, eğer bir Hristiyan acı ve ölümle karşılaşırsa, o zaman İsa’nın kendi dünyasal hayatında göstermiş olduğu iman ve güveni bulmaya davet edilir. Kim İsa’yı takip ederse “Haçını yüklenir” ve O’nun ardından gider (Matta 16,24) ve İsa’nın içtiği “Kadehten içer” (Matta 20,20-23). Doğal olarak bu “Haç” ve “Kadeh” çeşitli biçimlerdedirler ve İsa’yı takip eden herkesin aynı Haçı taşıyacağı anlamında değildir. Meydan okumalar, ağırlıklar ve hayatın savaşları her birimiz için fark biçimlerde ortaya çıkar. Ama İsa bize acıyı ve ölümü korku duymadan, sinirlenmeden, hayata küsmeden ve kin duyguları olamadan nasıl başarabileceğimizi gösterir ve bizi güçlendirir. İsa hayatının her anında, tamamen terk edildiğini hissettiği anda dahi, Tanrı’ya sevgi ve güven duymuştur ve O haç üzerinde ölüm anında dahi hayatını tamamen özgür olarak feda etmiştir. Bir Hristiyan’da bunun aynısını yapmaya davet edilir. İşte Hristiyan inancına sahip birisi için haça gerilmiş olmanın anlamı budur.

 

“Bilerek kötülük işleyen insanlarla ilgili” soruya gelince, şunu net olarak belirtelim ki, onlar hiçbir şekilde yukarda anlattığımız anlamda İsa’yı takip etmezler. Çünkü İsa’nın ölüm şekli hiçbir şekilde bu insanların görünür yaşamlarında etkin kılınmadığı için, bu insanlar cennete giremeyeceklerdir. İsa’nın haça gerilmiş olması O’nun temel duruş ve eylem biçimini kendi hayatlarında uygulayan bu dünyada O’nu tanıma fırsatı yakalamış olmasalar bile her insan için cennete girme garantisidir.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?