German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 276:

Hristiyan imanının felsefe ile olan ilişkisi nasıldır? Hristiyanlık imanı felsefi düşüncelerle savunulabilir mi?

 

Cevap:

Hristiyanlık imanı kendini başlangıçtan beri (örnek olarak Şehit Justinus 100-165 yılları arasında yaşamıştır, Hristiyan savunucusu ve filozof) vera philosophia (gerçek fersefe) olarak görmüştür. Bu demektir ki Hristiyanlık var olanın sırrına ve çözülmezliğine (aynı zamanda acı ve ölümle ilgili sorularla) konulara gözlerini kapatmaz, bu sorularıda fersefenin tek başına çözmesi mümkün gibi gözükmemektedir. Ortaçağa kadar iman ve aklın birlikte düşünülmesi ve birlikte görülmesi hâkimdi. Daha sonraları bu birliktelikten daha çok olarak bir gerginlik olarak görülmeye başlanmıştır. Her halükârda iman ve akıl birbiriyla bağlantılı kalmıştır. Bu soruyla ilgili Papa II. Yuhanna Pavlus’un “fides et ratio” adında çok yararlı bir metni vardır. Bu metin aşağıdaki adresten okunması mümkündür:

www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_15101998_fides-et-ratio_en.html

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?