German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 277:

Hristiyanlık Yahudilikten daha iyi olan bir din midir?

 

Cevap:

Bir dinin diğer bir dinden daha iyi veya daha kötü olarak değerlendirilmesi, böyle bir değerlendirme yapılırken kullanılan kıstaslara bağlıdır. Hristiyan imanına göre Yahudiler ve Yahudi olmayanlar (paganlar) İsa’da bir birleriyle barış halindedirler – Yahudiliğin değerini azaltacak anlamda bir daha iyilik veya bugünkü ekonik düzende söylendiği gibi bir rekabet yoktur, bu yüzden böyle bir tanımlama yapmak doğru değildir.

Bu anlamda Hristiyanlık ve Yahudilik arasında derin bir bağlantı olduğunu gözönünde tutmak çok önemlidir. Burada yalnız şu örnekleri vermek yeterlidir: Doğal olarak İsa bir Yahudi’dir ve kendini ezilen ve dağılmış olan Yahudi halkını toplama ve birleştirme görevinde görür. İsa’nın gönderisine karşı çıkılmasına rağmen Tanrı Yahudi halkını karşı sadakat sözünü korur. O ne seçilmişliği ne de verdiği sözleri, vaatleri geri alır, böylece Pavlus şunu söyleyebilmektedir: “Evlatlığa kabul edilenler, Tanrı’nın yüceliğini görenler onlardır. Antlaşmalar, buyrulan Kutsal Yasa, tapınma düzeni, vaatler onlarındır. Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih bedence onlardandır, O her şeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övülecek Tanrı’dır!” (Romalılar 9,4-5).

Havariler Yahudiydi. Pavlus’ta fanatik gayret kâr olarak dönmüş olmasına rağmen Yahudilik geçmişini kayda almadan onu anlamak mümkün değildir. En son olarak şunu belirtmek gerekir ki bütün Hristiyan Kiliseleri bilerek Eski Ahiti Kutsal Kitap düzeninden çıkarma denemesine kararlı olarak karşı çıkmışlardır ve Eski ve Yeni Ahit’in bütünlüğünü savunmuşlardır.

O halde yöneltilen “daha iyi” sorusuna uygun olarak cevap verebilmek için İsa’da Tanrı’nın vahyi ve bu vahiye cevap veren Hristiyanlık inancına göre Mesih İsa’da gerçekleşen Tanrı’nın vahyi ebedidir ve bundan daha fazlası mümkün değildir. Hristiyanlık dini ise yalnız haça gerilmiş ve tekrar dirilmiş olana imanla ve İsa’nın gösterdiği yola olan sadakatiyle ilgili olarak önem taşır. Hristiyanlık İsa’yı yeteri kadar izlemediğini ve mükemmel olmadığını bilmektedir. Bu yüzden de diğer dinlerle olan ilişkilerde – hem Yahudilik ile hem de diğer dinlerle – daha çok ve derin bilgiye ulaşabileceğine inanır. O halde “daha iyi” olan Hristiyanlık dini değil ama Mesih İsa’ya olan ilişkisidir, işte bu Hristiyanlık ve Yahudiliği ayırd eden unsurdur: İsa’ya olan ilişkisi gözönüne alınırsa Yahudilik dini ne “daha iyi” ne de “mükemmel” olarak görülebilir, çünkü Yahudilerin çoğunluğu İsa’nın Mesih olduğunu kabul etmezler veya bunun Tanrı ile olan ilişkileri için bir önemi olmadığını düşünürler. Bu yüzden Pavlus Tanrı’nın Yahudilere olan sadaktini vurgulamaktadır ve aynı zamanda tüm yüreğiyle onların İsa’yı Mesih olarak tanımalarını dilemektedir.

Bu konuyla ilgili daha fazla bilgiyi 83 ve 103 sorularda bulabilirsiniz.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?