German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 278:

Yuhanna İncili 14,30’da kast edilen “bu dünyanın Emir’i” kimdir? Hristiyan öğretisine göre İsa’dan (S.A.V.) sonra başka bir Peygamberin gelmeyeceğine inanılır. 

 

Cevap:

Yuhanna İncil’inde bahsedilen “bu dünyanın Emir’i” veya “bu dünyanın Hâkim’i” Şeytan’ı kastetmektedir (karşılaştır Yuhanna 14,30; 16,11). Şeytan bu dünyaya hâkimdir (Yuhanna 1 Mektup 5,19); Mesih İsa’nın ölümüne inanan herkes bu hâkimiyetin elinden kurtarılacaktır. Karşılaştır Yuhanna 3,35: “Baba Oğul’u sever; her şeyi O’na teslim etmiştir”. Baba’nın isteği doğrultusunda “her şey elde”, Oğul’un gücü altındadır. O’nun Krallığı buna dayanır (Yuhanna 12,13-15) bu da O’nun yüceltileceği gün (haçlandığında ve dirildiğinde) kurulacaktır. Baba’nın sağına yükseltilip, yüceltilen Mesih Kutsal Ruh’u gönderecektir (Yuhanna 7,39) ve O’nun egemenliği aracılığıyla bütün dünya üzerine yayacaktır. Bu açıdan bakıldığında anlaşılır ki, Hristiyanlık inancına göre, eğer gelen yeni öğreti İsa’nın öğretilerine zıt geliyorsa, bu da Mesih İsa’nın dirilişinden ve Kutsal Ruh’un dünyaya gönderilmesinden sonra hiçbir dini öğretinin inanılabilir ve güvenilebilir olamayacağı anlamına gelir.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?