German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 287:

Kutsal Kitap’ta Tanrı kendi hakkında şöyle demektedir: “Ben Tanrıların Tanrısıyım”. Bu Tanrılar kimlerdir?

     

Cevap: Eğer Kutsal Kitap’ta Tanrı’dan Tanrıların Tanrısı olarak bahsedilirse, bununla şu ifade dilmektedir: İsrail halkının taptığı, İbranicede “JHWH” denilen tek ve gerçek Tanrı, Paganların tapındığı bütün Tanrılardan sınırsız bir şekilde daha üstündür. Bu Tanrılar, Kavim Tanrıları, yani yalnızca belirli ülkelerde veya şehirlerde bulunan tanrılardır, diğerleri gibi güç, seks, zenginlik ve düşmanı yenme isteğine bağlıdırlar. Eğer metin dikkatli bir şekilde okunursa gerçekten Tanrı’nın yanında başka Tanrıların olduğu (çok tanrıcılık) kast edilmez, ama insanların Tanrı’nın yerine kabul ettikleri şeyler (bunları tanrısallaştırdıkları) ima edilir.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?