German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 291:

“Evangelium” sözü ne anlama gelir?

     

Cevap: “Evangelium” sözcüğü “euangélion” olarak Grekçeden gelir ve en iyi şekilde “iyi haber” [“müjde”] şeklinde tercüme edilebilir. Markos İncil’inin başlangıcındaki ilk ayet İsa’nın getirmiş olduğu haberi tasvir etmek için bu sözcüğü kullanmaktadır. Mesih İsa’nın yalnızca bir tane İyi Haber’i vardır ve buna [Evangelium] Müjde [Yeni Ahit]) denir. Hristiyan dil kullanımında Müjde ilk olarak yazılmış olan bir metini tanımlamak için kullanılmaz ama İsa’nın söylediği ve yaptığı her şeyi içerir; İsa’nın kendisi Müjde’dir [İyi Haber], O yalnızca bunun getiricisi veya habercisi değildir. Buda Yeni Ahitte dört İncilin sürekli olarak Matta’ya göre, Markos’a göre, Luka’ya göre veya Yuhanna’ya göre tanımlanmalarının sebebidir. Yeni Ahit’in bu İncilleri İsa’nın hayatını, öğretilerini ve eylemlerini içeren ilahi ilhamlanmış ilk yazılı ve sözlü tarihsel tanıklık anlatılarına dayanan teolojik eserlerdir.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?