German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 292:

Bana İsa’nın ve Havarilerinin zamanından kalan orijinal İncili gösterebilmeniz mümkün müdür?

     

Cevap: Hristiyan geleneği hiçbir zaman İsa’nın (veya Havarilerin) zamanında yazılmış bir “orijinal-İncil” den bahsetmez, çünkü bu yanıltıcı olabilir. İsa’nın söylediği veya yaptığı şeyler Onunla birlikte olan bir sürü kişinin hatırında kalmış ve bazı hatırlanan bu eylem ve sözler Mesih İsa’nın ölümünden ve dirilişinden sonraki ilk onuncu yıllarda yazılı bir şekilde tespit edilmişlerdir.

Hristiyan alimler çeşitli uzunlukta olan özlü sözlerden bahsederler. Bu malzemelerin bazıları Yeni Ahit’i oluşturan  İncil ve Mektup yazıcıları tarafından kullanılmış ve böylece günümüze kadar ulaşmıştır. Tefsircilerin kanaatine göre Yeni Ahit’in kısımlarında İsa’nın söylemiş olduğu ve akılda kalan bazı ilk yazılı aktarımlara dayanan bölümler tespit etmişlerdir. Ama eğer bütün bu metin parçaları bir dökümanda bir araya getirilse dahi, bu bir “orijinal-İncil” olmayacaktır, aksine daha çok İsa’ya ait olan çeşitli fragman ve cümlelerden bahsedilecektir. Bu sorudan önce ki soru ve cevap Hristiyanların Yeni Ahit’in dört İncil’ini nasıl anladıklarını ve onların düşüncelerine göre bu dört İncil’in “İyi Haber”, Müjde, Nasıralı İsa, haça gerilmiş ve dirilmiş Rab olana hangi özel bir ilişki içinde olduklarını gösterir.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?