German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 293:

İnandığımız kitabın insan düşüncelerine göre yazılmış içeriği kolayca değiştirilebilecek bir eserden daha çok saf bir şekilde Tanrı’dan gelmiş olması gerekmiyor mu?

     

Cevap: Bu soru Müslüman inancından bir düşünceyi Hristiyan inancına taşır: Müslümanlığa göre İslam Kuran’a dayanır ve böylece Kuran’ın da söylediği, Hristiyanlar da (Yahudiler ve Sabi’ler de) ehli kitap’tır (Kitap dini – ahl al-kitab) kanısına varılır. Nasıl İslam Tanrı tarafından vahiy edilmiş bir kitaba, yani Kuran’a dayanırsa, böylece gerçek Hristiyan inancı bir Kitap’a, Tanrı tarafından vahiy olmuş İncil = Yeni Ahit’e (Evangelium) dayanır. Bu görüş açısı tamamıyla Hristiyan asıl bakış açısından uzaktır. Hristiyan inancına göre Kutsal Kitap Müslümanların Kuran’ın geldiğine inandığı gibi direk olarak kelimesi kelimesine Tanrı vahyi değildir. Kutsal Kitap insan yazarlar tarafından kaleme alınmış, düzeltilmiş, basılmış ve bir arada toplanmış yazılardan oluşan bir kütüphanedir, ama Hristiyan inancı bütün bunların Kutsal Ruh’un ilhamı ve etkisi altında gerçekleştiğini söyler. Hristiyan inancı Kutsal Kitap’ın ne “saf ve doğrudan kelimesi kelimesine Tanrı tarafından” geldiğine ne de Kutsal Kitap’ın bir tek “insan düşüncesine göre yazıldığına” inanır. Hristiyan inancı Kutsal Kitap’ın daha çok olarak Kutsal Ruh’un ilhamı ve etkisi altında oluştuğu gerçeğini çok ciddiye alır. Bu şekilde Hristiyanlar “Tanrı’nın Kutsal Kitap’ın sözleriyle insanın kalbine konuştuğuna” inanırlar. Hristiyan inancının bu bakış açısına göre ne Hristiyanlara nede Hristiyan İlahiyatçılarına birçok Kutsal Kitap kitapçığının farklı yazarlar tarafından kaleme alınmış olduğu, belki de süreç içinde düzeltildiği ve basıldığı ve zaman içinde bugün elimizde bulunan halini almış olduğu düşüncesi rahatsızlık vermez. Hristiyanlar Tanrı’nın Ruh’unun Kutsal Kitap’ı imanlı bir şekilde okuyan ve dinleyen herkeste hala eylem içinde olduğuna inanırlar, hatta Kutsal Kitap sözlerinin Kutsal Ruh’un yardımıyla Hristiyanları İsa’nın söz verdiği gibi sürekli gerçeğin derinliklerine ilerlettiğine inanırlar. Kutsal Kitap aracılığıyla Kutsal Ruh Hristiyanların İyi Haber’i (Müjde’yi) hayatlarında daha anlamalarına, eylemlerine tercüme etmelerine yardımcı olduğuna inanırlar.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?