German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

SORU 296:

Katolik inancına göre evli eşlerin cennetteki hayatı nasıldır?

 

Cevap:

İlk cevabı İsa’nın bir sözü aracılığıyla verebiliriz Matta 22,23-33 (Markos 12,18-27 [özellikle Ayet 25]; Lukas 20,27-40 [özellikle Ayet 34] “Bu çağın insanları evlenip evlendirilirler...” İncil metninin bütününü okumayı tavsiye derim. İsa ölümden sonraki yaşamda evlilik ilişkilerinin olacağını net bir şekilde redetmektedir. İsa şöyle demektedir: “Dirilişten sonra insanlar ne evlenir, ne de evlendirilir, gökteki melekler gibidirler (Matta 22,30).

1. Cenneteki yaşamı nasıl tasvir edebileceğimizle ilgili soru için “Ölüm-Mahşer-Ebedi Yaşam: II. Hristiyan bakış” kısmını okuyunuz. Orada şu ifade bulunmaktadır: “İsrailin Peygamberleri ve Aziz Yuhanna, Hristiyan son zaman Peygamberi, tasvirlerle yeni yaşamın bizler için nasıl olacağından bahsederler. Onlar Cennetten belirtisiz, bulutların ötesinde bir yermiş gibi bahsetmezler. Cennet Allah’ın olduğu, insanların O’nun halkı olarak ve O’nunla yaşadıkları yerdir. Günahla dolu insanlar tarafından altüst edilmiş eski dünya kaybolmuştur. Allah’ın istediği gibi dirilmiş Mesih’in ışığıyla aydınlatılmış yeni bir dünya insanlara memleket olarak hizmet eder. İnsanların O’nun halkı olarak, O’nunla yaşadıkları ve Tanrı seyrinden çok mutlu oldukları bir dünyadır: O’nun kendisi bunun ışığı ve yaşamıdır. Bu yüzden artık Güneş ve Ay’a ihtiyaç duyulmayacaktır. Yeni Kudüste taşlardan evler ve Allah’la karşılaşmak için mabetler olmayacaktır. Allah insanların arasında oturmaktadır. Kutsal Kitapta bir süre resimle tasvir edilen yeni ve bereketli bir dünya olacaktır: Çölde pınarlar akacak; Ağaçlar büyüyecek ve yılda on iki defa meyve verecek. Bir canlının diğerini tehdit etmediği bir dünya olacak: Kurt, kuzunun yanında uzanacak; birbirlerine zarar vermeden yanyana yaşayabilecekler. Küçük bir çocuk elini yılan deliğine sokacak ve ısırılmayacaktır (Yeşaya 11,6-8). İnsanlar bir doluluk içinde insan olmanın, bütünlüğün ne olduğunu keşfedecekler: Artık hastalık, ölüm, yalnızlık, üzüntü, gözyaşı, kin, düşmanlık ve baskı olmayacaktır.

2. “Cennete ki yaşam” ile ilgili bu bakış açısı kendiliğinden şunu açıklar: Katolik inancına göre kurtarılmış olanlar Mesih içinde Tanrı yaşamına hediye edilmiş sevgi yaşamına öyle bir şekilde iştirak ederler ki buda evlilik içindeki ilişki sınırlarını aşar ve düşünülebileceğinden daha fazla dolu olan göksel yaşam bağışlar.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?