German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

SORU 297:

Temel ilkeleri ile Hristiyanlık kitabını mı okuyayım yoksa İncili mi, ama hangi mezhepe göre? Bir Tanrı’nın varlığına inanıyorum ama gerçek neye inanmam gerekiyor?

 

Cevap:

Siz “hangi geleneğe inanabilirim”, diye soruyorsunuz. İlkönce size şunu söyleyebilirim: Sizi tatmin eden gerçeğe inanın, yani inandırıcı gelen veya sizin en derin istek ve dileklerinize tatmin edici cevap veren gerçeğe inanın. Sonunda neye özlem duyuyorsunuz? Farklı dinler yahut din kurucuları tarihte ortaya çıkış ve insanların en derin sorularına ve isteklerine cevap verebileceklerini iddia etmişlerdir. Bu kişiler arasında özellikle Buda, İsa Mesih ve Muhammed öne çıkıp boy göstermektedirler.

Burada yalnızca İsa’nın Kilisesi aracılığıyla talep ettiği gerçek talebini açıklamak istiyorum.

Biz Hristiyanlar için bu hakikat haç üzerinde ölen ve yeni bir yaşama dirilen Nasıralı İsa adındaki kişidir. İman ve Kutsal Ruh’un gücüyle biz O’nu yanımızda ve içimizde yaşarız.

Hakikat talebi Hristiyan Kilisesi tarafından yüzyıllar boyunca iddia edilmiştir. Kilise’nin mesajına göre İsa’nın talebi nedir?

Bunu öğrenmek için ilk önce Katolik Kilisesinin Din ve Âhlak öğretisine başvurmamız gerekir, ama aynı zamanda imanlı ve dini açıdan eğitimli Katolik bir Hristiyan ile bu sorular hakkında konuşmanız faydalı olacaktır (Bakınız: www.dbk.de/katechismus/).

Katolik Kilisesinin İsa ile ilgili öğretisini nasıl gördüğünü burada iki kısa bakış açısında özetlemek istiyorum:

1) İsa Tanrı’nın sevgi olduğunu, bu seven Tanrı en son ve geri alınmaksızın kendisi insanlara doğru yönelmiştir. O’nun haça gerilen ve dirilen olarak kendi içinde bütün insanları çağırmış ve onları feda sevgisi dolu bir yaşama ehli olmalarını sağlamayı vaaz etmiştir.

2) İsa insanların Tanrı’ya, onların yaratıcısına saygı göstermelerni ve eğer O’nun çağrısına uyarlarsa yaşamlarının gerçeğini bulabileceklerini ve seven fedakar bir yaşama ulaşabileceklerini vaaz eder.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?