German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

SORU 303:

Neden Hristiyanlar bütün peygamberlerin arasında İsa’yı kurtarıcı ve iflahçı (Mesih) olarak nitelendirirler?


Cevap:

Hristiyanlar İsa’yı kurtarıcı ve iflahçı olarak nitelendirirler, çünkü O bir peygamberden daha fazla ve daha farklıdır. Bir peygamber insanlara Tanrı’nın isteğini anlayabilecekleri ve buna göre yaşayabilecekleri bir mesaj getirir. İsa insanlara yalnızca ve ilk etapta bir mesaj getirmemiştir. Daha çok O’nda Tanrı kendini gerçek, kati ve aşılmaz olarak göstermiş, yani ölümü yenebilen bir sevgi ve merhamet olarak. Bundan dolayı Mesih İsa hakkındaki ilk tanıklıklar olan ve Yeni Ahit’in ilk metinleri burada çok önemlidir. Çünkü bu metinler O’ndan, bizim için ölen ve Tanrı tarafından ölüler arasından diriltilen olarak bahsetmektedirler.

İlk metinler yalnız bilgi aktarma amaçlı değillerdir, ama Tanrı’nın etkinliği hakkında sevinç dolu hayrettirler: O, insanlar tarafından öldürülen, adil insan olan İsa’yı gerçekten ölümden diriltmiştir. Böylece insanlar iyi nedenlere dayanarak ümit eder ve Tanrı gücünün ölümden daha güçlü olduğuna inanırlar. Onun sevgisi şiddet ve karşı şiddet çemberini delebilir. Böylece O gerçekten kurtarıcıdır, çünkü günahın insan üzerindeki gücünü kaldırır. Çünkü günah sürekli tekrar olan kin ve şiddettir: İnsanlar şiddete uğrarlar, kendilerini kurban olarak görürler ve tekrar şiddet işlerler. Hristiyanlık inancına göre bu sürekli tekrardan ne yalnız iyi istek ne de insanlara gönderilen bir mesaj kurtarabilir, ancak Tanrı’nın kendi etkinliği bunu aşabilir. İşte bu Mesih İsa da gerçekleşmiştir, böylece insanlar bundan sonra haklı olarak affetmenin aşabilen gücüne, barışma ve sevgi gücüne güvenebilirler.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?