German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

SORU 304:

Mesih İsa evrenin yaratıcısı mıdır? Eğer cevap evet ise, bu hangi anlamdadır?


Cevap:

Hristiyanlar da Tanrı’nın evrenin yaratıcısı olduğuna inanırlar. Onlar aynı zamanda Tanrı’nın, Mesih İsa’nın yaşamında ve eylemlerinde, ölümünde ve dirilişinde kendisi hakkında gerçek ve kati olarak bir şeyler bildirdiğine inanırlar, yani O’nun sevgi ve merhamet olduğuna inanırlar. İsa Mesih bu anlamda evrenin yaratıcısıdır ki, Tanrı ilk olarak tarihsel İsa da sevgi ve merhamet olmaya karar vermemiştir. O her zamandan önce ve yaratıcı olarak da O’ydu.

Bu yüzden yaradılış yalnızca dünyanın nasıl yaratıldığını anlatmaz, aynı zamanda niçin olduğunu: Çünkü Tanrı sevici ve merhametli olan onu yarattığı için bir hedefi vardır. Onun içinde sevgi, merhamet, barışma ve ahenk bulmak mümkündür. Yalnızca bu anlamda yaradılış gerçekten Tanrı’nın yaratılışıdır - İşte bu onun anlamıdır - Grekçede bu Logos demektir. Eğer Yuhanna İncil’i İsa Mesih başlangıçtan beri Tanrı’da olan ve Tanrı olan Logos’dur diyorsa, işte tam olarak bunu kastetmektedir. 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?