German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 1:

Soru 1. Eski Ahitin kesin ve açık bir şekilde ortaya koyduğu tevhid ile teslis inancı bağdaştırılabilir mi? (TR)

 

Yanıt: Soruyu yönelten, „Müslümanlar soruyor, hristiyanlar yanıtlıyor kitabının 5.Bölümünde, Hristiyan Görüşünün 1.altbaşlığını birkez daha özenle okumalıdır. İsa halkının Tanrı inancı içinde yetişmiştir. Bu inanç bütün Eski Ahiti şekillendiren Monoteizm, yani tek Tanrıya imanla biçimlenmiştir. İsanın aralarından onikisini havarileri olarak seçtiği öğrencileri de monoteistlerdi. Hristiyanlar, Yeni Ahitin yazılarından İsanın kendisini yalnızca peygamber olarak tanımlamadığını bilirler. İsa, Tanrının adına etkinlikte olduğunu ve yaptıklarında (örn. Hastaları iyileştirmesi, ölüleri diriltmesi, günahları affetmesi) Tanrının mevcut olduğunu ifade etmiştir. Daha da fazlası: İsa, kendisinde Tanrının ve Tanrının Egemenliğinin geldiğini söylemiştir. Öğrenciler, yani ilk hristiyanlar Tanrının Kutsal Ruhunun etkisiyle İsanın bu ifadelerinin ne tek Tanrıya hakaret, ne de Tanrı hakkındaki öğretiye bir saldırı olmadığını, tam tersine Nasıralı İsada Tanrının şahsen konuştuğunu, Tanrının şehsen mevcut olduğunu anladılar; başka bir ifade ile İsanın Tanrıoğlu olduğunu anladılar. (Bakınız İncil, Matta 16,13-20: „İsa, Filipus Sezariyesi bölgesine geldiğinde öğrencilerine şunu sordu: ‚Halk, İnsanoğlu'nun kim olduğunu söylüyor? Öğrencileri şu karşılığı verdiler: ‚Kimi Vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biri olduğunu söylüyor. İsa onlara, Ya siz dedi, ben kimim dersiniz? Simun Petrus, Sen, yaşayan Tanrı'nın Oğlu Mesih'sin cevabını verdi. İsa ona, Ne mutlu sana, Yunus oğlu Simun! dedi. Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki Babamdır. Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus'sun ve ben topluluğumu bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Göklerin Egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak; yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak. Bu sözlerden sonra İsa, kendisinin Mesih olduğunu kimseye söylememeleri için öğrencilerini uyardı.) Havariler, yani ilk hristiyanlar için, Tanrının birliğinin böylece yeni ve daha derin bir anlaşılabilirliğe kavuştuğunu gördüler. Bunu, kitabın 5.bölümünde açıklamaya çalıştık.

 

Kısaca soruyu yanıtlarsak: Evet. Üçlübir Tanrıya olan iman Tanrının birliğine ve tekliğineçelişki içermez, aksine bunu daha da derinleştirir ve açıklar. Hristiyanlık Kilisesinin öğretisi İsanın yaşamındaki olay ve olguların (yaşamı, müjdesi, eziyetlere uğraması, ölümü ve dirilişi), İsanın öğretisinin ışığında, havarilerin ve ilk dönem hristiyan cemaatinin Kutsal Ruhun yardımıyla anladıkları şekilde Eski Ahitin öğretilerinin yorumu ve gelişimini oluşturur.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?