German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 102:

İsrailoğulları yani yahudiler neden Allah tarafından lanetlenmişler? Bugünkü yahudiler bu lanete tabimidirler? (TR)

 

Yanıt: Soruyu soranın 15. soruya yanıtta İkinci Vatikan Konsilinin Nostra Aetate (Madde 4) bildirisinden aktarılan açıklamayı okumasını tavsiye ederiz. Alman Ruhani Meclisi (Episkoposlar Konferansı) tarafından yayınlanan Katholische Erwachsenenkatechismus (1985- Katolik Yetişkin Katekizmi) sorumuz ile ilgili şu açıklamayı yapmaktadır:

İsanın imanı yahudileri ve hristiyanları birleştirir; İsaya iman ise onları ayırır. Yahudilikten farklı olarak hristiyanlar kardeşimiz İsanın Tanrıoğlu olduğuna, İsanın haçında ve dirilişinde Tanrının İsraile vaatlerini gerçekleştirdiğine inanırlar. Zamanında yahudi halkının önderlerinin İsayı çarmıha gerilmesine sebep oldukları haç, hristiyanlar için kurtuluş sembolüdür. Bu nedenle Tanrının evrensel sevgisinin işareti olarak vazedilmelidir (bkz. Nostra Aetate 4). Bu nedenle havari Pavlusun sözleriyle, yahudileri artık mirastan reddedilmiş ve lanetlenmiş olarak tanımlamak yanlıştır (bkz. Romalılara Mektup 11,1-2). Tanrı halkını Babanın aşkına hala sevmektedir. Çünkü Tanrının armağanları ve çağrısı geri alınamaz (Romalılara Mektup 11,29). Bu nedenle yahudilere karşı her türlü nefret ve hristiyanlığın tarihinde de sıkça ve acımasızca yeralmış olan yahudilere baskı ve zulüm reddedilmeli, mahkum edilmeli ve günümüzde yahudilerle yeniden başlamış olan diyaloğu sürdürmek ve derinleştirmek gerekir (S. 63).

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?