German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 103:

Hristiyanlığın çıkış noktası Ortadoğu olmasına rağmen Avrupada yayılmasının nedeni nedir? (TR)

 

Yanıt: Matta İncili, Dirilmiş Olanın onbir havarisine evrensel görevi yüklemesiyle sona erer: İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruhun adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim (Matta 28,18-20).

 

Havariler ve hristiyanların ilk kuşakları bu göreve itaatle imanlarını her yöne yaydılar. Çok kısa zamanda Asyada, Afrikada ve Avrupada hristiyan cemaatleri ve kiliseleri oluştu. İslami egemenliğin hızlı yayılış dönemine kadar hristiyan dünyasının ağırlığı Kuzey Afrika, Yakın ve Ortadoğu da dahil olmak üzere Akdeniz çevresindeydi. Çok sayıda hristiyan cemaati ve kiliseleri islami hanedanların yayılış döneminde müslümanların egemenliği altına girdiler ve zimmi konumuna girdiler. Hristiyan çoğunluk zamanla hristiyan azınlıklar haline dönüştüler. Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerdeki hristiyanların sayısı sürekli ve bazen dramatik şekilde azaldı. Yüzyıllar boyunca hristiyanlığın ağırlık noktası Batı ve Doğu Avrupaya kaydı, oradan da 15. yüzyıldan itibaren dünyanın diğer bölgelerine de yayıldı.

 

Hristiyanlık günümüzde bütün kıtalarda temsil edilmektedir, yani dünyanın her tarafına yayılmıştır. Hristiyanların çoğunluğu Güney Yarıkürede, yani Latin Amerikada, Afrikada ve Okyanusyada yaşamaktadır. Avrupada ve Batıda hristiyanlık sayıca azalma gösterirken, Güney Yarıkürede ise hristiyanların sayısı giderek artmaktadır. Bu nedenle hristiyanlığın dünya çapındaki görüntüsü belirgin ve artan oranda değişim göstermektedir.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?