German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 106:

Müslüman bir genç kız bir hristiyanla evlenirse dinden çıkar mı? (TR)

 

Yanıt: Bu sorunun daha çok müslümanlara ve bu konuyla ilgili islam hukuku yorumuna yönelik olduğunu söyleyebiliriz.

 

Soruyu soran katolik kilisesinin bakış açısından ve kilise hukuku açısından bir müslüman kadının katolik birisiyle evlenmesi ve katolik hristiyanlara böylesi bir evlilik izni verip vermediğini öğrenmek istemektedir. Başka bir deyişle: Katolik bir erkek müslüman bir kadınla evlenebilir ve kendisi suçlu duruma düşmeden karısına islam dinini yaşamaya devam etme izni verebilir mi? Katolik kilisesi böyle bir evliliği ve temelindeki şartları katolik kilisesince izin verilen bir evlilik olarak tanır mı?

 

Katoliklerin vaftizli olmayanlarla evlendikleri zaman sık sık yaşanan sorunlar ve zorluklardan dolayı katolik kilisesi böylesi evlilikleri tavsiye etmemektedir. Buna rağmen katolik bakış açısı tarafından böylesi evlilikler mümkündür. Katolik bakış açısına göre böylesi evliliklerde her iki eşin de kendi dinlerini yaşamak konusunda özgür olmaları gerekir.

 

Katolik kilisesine göre katolik bir erkeğin müslüman bir kadınla evliliği konusunda, katolik bir kadının müslüman bir erkekle evliliği ile aynı şartlar geçerlidir. Bu açıdan hukuki olarak fark yoktur, çünkü katolik düşüncesine göre evlilikte erkekler ve kadınlar eşit haklara sahiptir.

 

Bir katolikle vaftizli olmayan biri arasındaki evlilik konusunda katolik hukukuna göre normalde din farklılığı engeli vardır. Ancak bir çift evlilik konusunda kesin kararlı ise episkopos (ya da vekili) bu engeli kaldırabilir. Engelin kaldırılması bazı önşartların yerine getirilmiş olmasına bağlıdır:

- Katolik eş imanına sadık kalmaya ve çocuklarının katolik kilisesinde vaftiz olmaları ve katolik imanına göre yetiştirilmeleri için çaba göstermeye söz vermelidir.

- Müslüman eşin de bu sözden haberdar olması ve katolik evlilik anlayışı hakkında bilgilendirilmiş olması gerekir.

 

Diğer taraftan katolik eş, müslüman olan eşin de dinsel inancını çocuklara aktarmakla sorumlu olduğunun bilincinde olmalıdır. Bu nedenle katolik kilisesi çocukların eğitiminde ille de katolik imanının tercih edilmesini şart koşmamaktadır. Çocukların eğitimi konusunda eşlerin hangi kararı verecekleri, katolik bakış açısından kendilerine kalmıştır.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?