German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 11:

Teslisi bilmeyen ilk hristiyanların durumu ne olacak? İmanları sahih olur mu? (TR)

 

Yanıt: Hristiyan Tanrı inancının tarih sürecinde ifadesini bulduğu teolojik formülasyonlarla hristiyan Tanrı inancının içeriği arasında ayrım yapmak gerekir.

 

Hristiyan imanının temelinde insanların olağanüstü bir şekilde Tanrının, İsa Mesihte ve Ruhunun gücüyle insanlığa geldiğini görmeleri, anlamaları gerçeği yatar. Bu şekilde Tanrı insanlara birşey vermiş, dağıtmış değil, aksine kelimenin tam anlamıyla kendini armağan etmiştir: Tanrı İsa Mesihte şahsen dünyaya gelmiştir, böylece dünyamız artık Onun da dünyasıdır, insanın yaşam yazgısını paylaşır ve böylece kendisi ile insanlık arasında sonsuza dek sürecek olan yaşam ortaklığını kurar. Bunun anlamı şudur: İsa Mesihte durum bambaşkadır. Peygamberlerde olan, onların Tanrıya işaret edip mesajını taşımaları, Tanrının ise insanlarca erişilmez kalmasıdır. Ancak İsa Mesihte Tanrı kendisi gelmektedir. Kim İsa ile, Onun sözleriyle, yaptıklarıyla, uğradığı eziyetlerle ilgili ise, Ruhu içinde ve kendini bu Ruhun etkinliğinde hissederse, işte o kişi direk Tanrı ile karşı karşıya gelmektedir. Aksi takdirde Tanrının sonsuza dek geçerli Sözü ve Tanrının aşılamaz Tanrısal Sevgisi olarak ortaya çıkan İsa kendi kendisiyle çelişki içinde olurdu; o zaman Tanrı ile insan arasındaki sonsuzlara dek geçerli tek aracı olamazdı, ki bunu kendisi şöyle ifade etmiştir: Beni gören, Babayı görmüş olur (İncil, Yuhanna 14,9). Ve İsayı dolduran, Babaya dönüşünden sonra bizlere Mesihin gerçekliğini yakın ve anlaşılır kılan ve Babaya direk bağ içerisine sokan Kutsal Ruh da eğer Tanrı olmasaydı bizleri tamamen yaratılmışlık düzeyinde bırakırdı. Bu konuda ayrıca kitabın 5.bölümünde Hristiyan Görüşünün 7. Tanrının Üçlübirliği öğretisinin kaynağı hakkında altbaşlığını okumanızı öneririz.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?