German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 110:

İncildeki Matta 10,34: Yeryüzüne selamet getirmeye geldim sanmayın; ben selamet değil, kılıç getirmeye geldim... ayetini açıklar mısınız? (TR)

 

Yanıt: İsa, Luka 2,34te belirtildiği gibi aleyhinde konuşulacak bir belirtidir, yani, insanlar için ışık olma görevinde düşmanlık ve zulümle karşılaşır, üstelik hem de kendi halkından. İnsanların bölünmesini, ayrılığa düşmesini istemediği halde, insanların vermelerini istediği kararın, yani Ona iman etmek ve Onu izlemenin bölünmelere ve düşmanlıklara yolaçacağını önceden bildiriyor. Kutsal Ruhun üzerinde olduğu, doğru ve dindar bir adam olan Şimon (bkz. Luka 2,25), İsanın daha kırk günlükken tapınakta Tanrıya adanması sırasında annesi Meryeme şöyle demişti: Bu çocuk, İsrail'de birçok kişinin düşmesine ya da yükselmesine yol açmak ve aleyhinde konuşulacak bir belirti olmak üzere belirlenmiştir. Senin kalbine de adeta bir kılıç saplanacak. Bütün bunlar, birçoklarının yüreğindeki düşüncelerin açığa çıkması için olacak (Luka 2,34-35). Başka bir şekilde ifade edersek: Siyonun gerçek kızı olarak Meryem Ana halkının acı dolu kaderini kendi bedeninde hissedecektir. Oğluyla birlikte insanların İsadan yana ya da İsaya karşı olduklarını açıkça ortaya koymalarının gerekeceği bu karşı çıkışın ortasında duracaktır. Kılıç sembolü işte bunu ifade eder.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?