German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 111:

Neden yahudiliğe tek kelime bile edemiyorsunuz? Yoksa gerçekten hristiyanlık yahudilerin kontrolünde bir din midir? (TR)

 

Yanıt: Soruyu soranın 83 ve 102 numaralı sorulara yanıtlarımızı okumasını öneririz. Ayrıca konuyla ilgili, 2. Vatikan Konsilinin Nostra Aetate isimli belgesinin 4. bölümüne dayalı olan yeni yayınlanmış bulunan Kompendium der Soziallehre der Kirche (Kilisenin Sosyal Öğretisi El Kitabı) adlı eserden bir paragrafı buraya eklemekte yarar görüyoruz (Freiburg i. Br.: Herder, 2006, Nr. 536):

 

Eski Ahitin ortak geleneği içinde Katolik Kilisesi sosyal öğretisi sayesinde tek Tanrının çocukları olan insanlık için adil ve barış dolu bir geleceği inşa etmek için yahudi kardeşleriyle de diyalog ve işbirliği kurabileceğinin bilincindedir. Ortak ruhani miras karşılıklı anlayış ve değer vermeyi kolaylaştırmaktadır ki, bu her türlü ayrımcılığı aşmak ve insan onurunun korunması konusunda birliğin gelişebileceği temeli oluşturmaktadır. Benzer bir şekilde Nostra Aetatenin 3. bölümü de hristiyanları ve müslümanları geçmişi bir kenara bırakmaya, karşılıklı anlayış için çaba göstermeye ve sosyal adaletin korunması ve teşviki, ahlaki değerlerin ve hemde bütün insanlar için barış ve özgürlük için birlikte çaba göstermeye davet eder. Kilise ile diyalog ve işbirliği yoluyla dünyada daha çok adalet ve daha yoğun barış için çaba gösterme çağrısı hiçbir dini ve hiçbir iyi niyetli insanı dışlamaz. Kilisenin sosyal öğretisi bütün dinlerin imanlılarının arasında sürekli diyalog çağrısı ile şekillenmiştir, öyle ki beraberce işbirliğinin en uygun yolunu bulsunlar. Çünkü dinler, insanın kapsamlı bir gelişimi için ortak çabaya bağlı olan barışın gerçekleştirilmesi için önemli bir rol oynarlar (Kompendium der Soziallehre der Kirche, Nr. 537).

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?