German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 112:

Hz. İsanın babası olmadığı için onun Allahın oğlu olduğunu iddia ediyorsunuz. Hz. Ademin de babası yoktu, o da mı Allahın oğlu? (TR)

 

Yanıt: Kilise, Nasıralı İsanın Tanrının Oğlu olduğuna inanır ve ilan eder. 50 numaralı soruya yanıtımız Kilisenin nasıl bu imana geldiğini açıklamaktadır.

 

Katolik Kilisesi Katekizminin el kitabında Kilisenin İsa Mesih hakkındaki iman açıklamasında şöyle yazılıdır:

 

94. Kutsal Ruhun kudretiyle vücut bulmuştur: Bu ifadenin anlamı nedir?

Bunun anlamı Bakire Meryemin ebedi oğlu hiçbir erkeğin etkisi olmaksızın ve Kutsal Ruhun etkinliğiyle bedenine kabul ettiğidir. Melek bunu kendisine müjdelediği zaman Kutsal Ruh senin üzerine gelecek (Luka 1,35) demiştir.

 

95. Bakire Meryemden doğmuştur: Meryem Ana neden gerçekten de Tanrıanasıdır?

Meryem Ana gerçekten de Tanrıanasıdır, çünkü o İsanın annesidir (Yuhanna 2,1; 19,25). Çünkü Kutsal Ruh aracılığıyla kendisinde beden alan ve gerçekten de oğlu olan İsa, Baba Tanrının ebedi oğludur. O kendisi Tanrıdır.

 

98. İsanın Bakire Meryemde beden alması ne anlama gelir?

Bunun anlamı, İsanın, hiçbir erkeğin etkisi olmaksızın, yalnızca Kutsal Ruhun kudreti ile Bakirenin rahminde beden almasıdır. Tanrısal doğa açısından Göksel Babanın, ve insani doğası açısından Meryem Ananın oğludur; bununla birlikte her iki doğasında da Tanrıoğludur, çünkü tek bir şahsiyettir, Tanrısal şahsiyettir.

 

Kuran ve Kitabı Mukaddes ilk insan çiftinin, Adem ile Havvanın yaradılışından bahsederler (Kuran, Ademin eşinin adını bildirmez). Konuyla ilgili metinleri Adem ve eşinde sözkonusu olanın günah işleyen ve Tanrının affına muhtaç olan sıradan insanlar olduklarını belirtirler. Buna karşın İsa günahsızdır.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?