German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 113:

Bir ayette Hz. İsanın üzerinde incir bulamadığı için bir ağacı lanetlediğinden bahsediyor. Bunun ne kadar sevgi dolu bir yaklaşım olduğunu açıklar mısınız? Hem Tanrı olarak gördüğünüz Hz. İsa nasıl oluyor da acıkıyor? (TR)

 

Yanıt: Soru Matta 21,18-22 ayetleri ile ilgilidir.

 

İsa, Kilisenin imanına göre tam olarak Tanrı ve tam olarak insandı. Yeryüzündeki insani yaşamında günah hariç her konuda insanlarla aynıydı. Bunu, İncilin ilk dört bölümünde de aynen görürüz.

İncir ağacı yeterince su ve biraz gübre bulunduğu zaman çorak, taşlık, kayalık zeminde de yetişir; bu nedenle meyvesiz bir incir ağacı sinirlenmek için yeterli bir sebeptir (Luka 13,6-9).

 

Soruyla ilgili olan metinde sözkonusu olan bir lanetleme, cezalandırma mucizesi değildir – ki doğal bir bitki neden cezalandırılsın? -, aksine Kitabı Mukaddeste yeralan sembol eylemlerden biridir. Mattada bir önceki bölümde (21,12-17) belirtilen İsanın tapınaktaki davranışı İsrail üzerine yargı olarak yorumlanmalıdır. İsa yol kenarında bulunan incir ağacının yanına yiyecek incir bulma umuduyla gelir. İncir ağacına ilgisini anlaşılır kılmak için İsanın aç olduğu belirtilir. Ancak yaprakları olmasına karşın ağaçta hiçbir meyva bulamaz. Ağaçta en azından yenilebilen incir tomurcukları olması gerekirdi. Ağacın lanetlenmesi ve derhal kuruması peygambersel bir işaret durumundadır ve aslında çok daha üzücü bir kurumuş olmayı sembolize etmektedir. Bu nedenle bu mucüzenin kızgınlık ya da açlıkla bir ilgisi yoktur. Asıl sözkonusu olan İsraildir. (bkz. Matta 21,43; 22,3 ve 23.bölüm). İsrail görünüşte yapraklı ağaç gibi olmasına rağmen meyvesizdir. İncir ağacının kuruması bir kehanet ve yargı durumundadır ve Kudüsün ve tapınağın harap edilmesinde yerine gelmiş olacaktır (bkz. Luka 13,6-9; orada da incir ağacı benzetmesi buradaki ile aynı mesaja sahiptir. Meyvesiz incir ağacının İsraili sembolize edişi ile ilgili bkz. Eski Ahit, Yeremya 8,18; Mika 7,1, Yeşaya 5,1-7 ve Hoşea 9,10.16.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?