German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 117:

İslam dinindeki Allahı acımasız olmakla suçluyorsunuz ve kendi tanrınızın sevgi dolu olduğunu söylüyorsunuz. Hristiyanlıkta Nuh tufanının oluşumu nasıldır o zaman? Sevgi dolu Tanrınız sevgi dolu yağmur ile mi öldürdü insanları? (TR)

 

Yanıt: Ortodokslarla ilgili soruya yanıtımızın ilk paragrafında katolik kilisesinin müslümanların merhametli Tanrıya olan imanlarına saygısını belirten 2. Vatikan Konsilinin resmi ifadesini aktarmıştık. Bu nedenle Katolik Kilisesinin Kuranın ve İslamın Tanrısını acımasız olmakla suçlaması diye bir şey olanaksızdır.

 

Tekvin (Yaratılış) kitabında (6,5-9,17) anlatılan tufan Tekvin kitabının yazarına göre yalnızca bir doğa felaketi değildir. İsrail halkının imanının temel bir konusunu vurgulamak için çok eski, halk arasında aktarılmış bir anlatıyı araç olarak kullanmıştır: Tarihteki olaylarda ve bu olaylar aracılığıyla Tanrının yargısı. Tekvin kitabındaki aktarıyı Gılgamış destanı ya da efsanevi tufan ile ilgili diğer anlatılarla karşılaştırırsak, Kitabı Mukaddesteki aktarı ile diğerleri arasındaki belirleyici farkları görürüz. Elbette ki betimleme içeren ifadeler vardır, örneğin Yahvenin geminin kapaklarını kapatması (7,16) ya da Nuhun kurbanının güzel kokusundan hoşnut olması (8,21) gibi. Ancak – yazarın kullandığı yaygın gelenekten alınmış – bu detaylar (Babilin çok sayıdaki putlarından farklı olarak) tek Tanrı olan Yahvenin (Babilin değişken düşünceli putlarından farklı olarak) iyi niyetini gerçekleştirmek amacıyla insanlık tarihinde etkin olduğu görüşünü etkilememektedir.

 

Bunun da ötesinde Tanrının yargısı insanlar için gösterdiği özenle de biçimlenmiştir. Bunu Yahvenin lanetlenmelerinin ardından Adem ve Havvaya deriden giysiler yapması (3,21), ve Tanrının Kainin (Kabil) alnına koruyucu bir işaret yaparak onun cezasını yumuşatması (4,15) göstermiştir. Benzer şekilde tufan öyküsünde Nuh Tanrının lütfuna erişir. Nuh, ailesi ve hayvanlardan birer çiftin bindiği gemi, Tanrının tarihe yeni bir başlangıç vermek amacıyla bir kısmını kurtarmasının sembolüdür. Bu aktarı, insan yüreğindeki eğilimler çocukluğundan beri kötü olmasına rağmen, Yahvenin yeryüzü üzerine bir daha böyle ağır bir ceza vermeyeceği ifadesi ile biter. Doğanın yasaları ekin ekmek, biçmek, sıcak, soğuk, yaz, kış, gece, gündüz hep Tanrının ahdine sadakatinin işaretleridir (8,20-22).

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?