German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 128:

İsa Yahudanın ihanet edeceğini biliyor muydu? Biliyorsa neden kendini savunmadı? (TR)

 

Yanıt: Dört İncilin de aktarısına göre İsa Son Akşam Yemeği sırasında havarilerinden birinin kendisine ihanet edeceğini bildirmiştir. Matta İnciline göre İsa Yahuda ile ilgili en azından indirek olarak bir işarette bulunmuştur. İhanet ile ilgili bu bildirinin arkasında mezmur ayeti yatar: Ekmeğimi yiyen, güvendiğim yakın dostum bile ihanet etti bana (Mezmur 41,9). Kötünün gücü İsanın havarilerinin arasında bile etkindir.

 

İsa neden kendini savunmadı? Neden sıyrılıp kaçmadı? Belli ki, Tanrının bütün insanlara yönelik karşılıksız sevgisi hakkındaki müjdesine sadık kalmak isterse böylesi bir ölümden kaçamayacağını çok iyi anlamıştı. Tanrının hizmetkarının yazgısına (bkz. Yeşaya 53) katlanacaktı. Yeşaya da anlatılan bu Tanrı hizmetkarı masum olduğu halde reddedilecek ve öldürülecektir. Şiddete başvurmadan ya da nefret duymadan bu ölümü Tanrıya güven içinde üstlenir. Ancak işte bu sayede şiddetin şiddeti doğrduğu çemberi kırar ve barışa muhtaç bir dünyanın barışmasına katkıda bulunur. İsa, Tanrıya itaat içerisinde tanrı hizmetkarının yolunu gider. Yaşamını sizler ve bütün insanlar için feda eder. Bunu özellikle Son Akşam Yemeği sırasında bildirir ve hristiyan toplumu efkaristiya ayinini her kutladığında bunu anar. Bu ayinle İsa bütün imanlıları hizmete adanmaya çağırır ve gereksinim duydukları gücü kendi Kutsal Ruhuyla bağışlar.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?