German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 129:

Eşcinsel evlilikleri kilisece tanıyan protestanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? (TR)

 

Yanıt: Eşcinsel beraberliklerle ilgili katolik görüşünü açıklamak için burada katolik yetişkin katekizminin (Katholischen Erwachsenen Katechismus, 2. cilt: Leben aus dem Glauben [Freiburg:Herder, 1995] S. 385-387) ana ifadeleri aktarılacaktır.

 

Eşcinsel (homoseksüel) beraberliklerin hukuki açıdan düzenlenmesinin bu beraberliklerin ahlaki açıdan değerlendirilmesiyle karıştırılmaması gerekir. Eşcinsellik çok katmanlı bir fenomendir. Modern psikoloji ve tıpta bile eşcinselliğin araştırılması ve tanımlanmasının ne kadar çekişmeli olduğunu eşcinsellik fenomenini değişik şekillerinde sıralamak ve sebepleri ve gelişim şekilleri yani biçimsel derecelerini tanımlama denemeleri göstermektedir... Eşcinselliğin biçimleri ve gelişim şekilleri hakkındaki farklı görüşler eşcinsel eğilim ile eşcinsel davranışlar arasında ayrım yapılması gerektiğini göstermektedir. Eşcinsellik eğilimi kişinin kendisi tarafından bile ancak farklılıklar gösteren gelişim süreçlerinin çerçevesi içinde aynı cinsten insanlara yönelik kalıcı eğilim olarak tanınmaktadır. Eşcinsellik kişinin kendisinin seçimi değildir (bkz. Katolik Kilisesi Katekizmi 2358). Eşcinsellik fenomeni konusundaki bilimsel araştırmalarda eşcinsel eğilimdekilerin bu eğilimi değiştiremeyecekleri görüşü hakimdir. Diğer taraftan tanınmış bilimsel yazarlar belli tedavilerin uygun durumlarda eşcinsel eğilimin kalıcı olarak tedavi edilebileceğine dikkat çekmektedirler. Bilimsel açıdan eşcinsel yapı ya da eğilim açısından ne söylenebilirse söylensin, ahlaki açıdan eşcinsel olmayan insanın eşcinsel olmayan davranışlarından sorumlu olduğu gibi, eşcinsellerin de eşcinsel davranışlarından aynı derecede sorumlu olduklarıdır. Bu yalnızca ahlaki açıdan değil, aynı zamanda hem eşcinsel hem de heteroseksüel davranışlarla mümkün olan bağışıklık yetmezliği sendromu virüslerinin bulaştırılarak sağlığa tehdit oluşturması açısından da önemlidir.

 

Eşcinsellik, heteroseksüelliğe kıyasla kısıtlamalar içerir. İnsanın anatomisi de insan cinsiyetinin iki ayrı cinsiyeti içerdiğini gösterir. Eşcinsellik cinsiyet açısından iki kutupluluğu ve çocuk sahibi olmayı temel olarak olanaksız kılar. Eşcinsel ilişkiler bu nedenle üremeden mahkumdur. Bu açıdan kendisini durumuna gitgide alıştırsa da eşcinsel kişi farklı olduğunu daima hisseder.

 

Yaradılışın düzeni ve Tanrının yaradılışta erkeğe ve kadına verdiği görev açısından bakıldığında eşcinsellik heteroseksüelliğe eşit bir cinsellik olarak görülemez. Kutsal kitabın anlayışına göre cinsel beranerliğin asıl yeri erkek ile kadın arasındaki evliliktir ve insan toplumunun çekirdeğini de evlilik oluşturur.

 

Kutsal kitabın döneminde eşcinsellik ağır şekilde cezalandırılmıştır. Hem Eski hem de Yani Ahit döneminde eşcinsel davranışların insanın cinselliğinin asıl anlamına uygun olmadığı düşüncesinde birlik vardı. Hatta İsrailde, -hangi sebeple olursa olsun – eşcinsel davranışlarda bulunan insanlar geçerli olan yasaya göre toplumdan dışlanırlardı (bkz. Levililer 18,22; 20,13). Yeni Ahitte havari Pavlus eşcinsel davranışları doğal olmayan ilişki olarak nitelendirir (bkz. Romalılara mektup 1,15-27; Timoteyusa 1. Mektup 1,10) ve diğer cinsel ahlaksızlıklar gibi eşcinsellik konusunda da uyarır.

 

Eşcinselliğin sebepleri konusundaki bilgi yetersizliği geçmişte eşcinsel insanların kovuşturulmasına ve cezalandırılmasına yol açmıştır. Eşcinsel eğilimlerin oluşumu hakkındaki bugünkü anlayış eşcinsel eğilimli insanların her türlü şekilde hakarete maruz bırakılmalarını yasaklamaktadır. Eşcinsel eğilimli insanlar için ahlaki açıdan önemli olan, cinselliklerinin kendilerine egemen olmasına değil, kendilerini insani değer kavramlarına ve amaçlarına göre yönlendirmeye çaba göstermeleridir. Bu açıdan başkalarının onuruna saygı göstermeli ve onları kendi arzularını tatmin etmek için kötüye kullanmamalıdırlar. Davranışları ile kızgınlık yaratmaktan ve başkalarını baştan çıkarmaktan kaçınmalıdırlar. Eşcinseller Tanrının iradesini kendi yaşamlarında gerçekleştirmeye çağrılıdırlar, hristiyanlarsa durumlarının getirdiği sıkıntılarını Rabbin haçtaki kurbanıyla birleştirebilirler (KKK 2358).

 

Toplumda herkes eşcinsel eğilimli insanlara anlayış göstermekle yükümlüdür. Hakaret ya da küçük düşürülmek onları öekilmez bir duruma sürüklemekte ve iletişim kurmalarını güçleştirmektedir. Hristiyanlar, eşcinsel insanlara ruhani açıdan yardım sunmakla görevlidirler. Eşcinsel çiftler bu durumlarının kilise tarafından bir evlilik gibi tanınmasını bekleyemezler.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?