German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 13:

Hz. İsa (A.S) ikibin sene önce yoktu, sonra doğdu. Allaha sonradan ilave olunur mu? Sonra Allah insanlar tarafından haça gerilecek kadar aciz mi? İncillerde Hz. İsanın istemeyerek asıldığını ifade eden ayetler de vardır, mesela Matta 27,46. (TR)

 

Yanıt: Kitapta 2.bölüm (Tanrının beden alışı) ve 5.bölüm (Üçlübir Tanrı), Ezelden beri yaratılmamış Oğul olan Mesih İsada Tanrının insan olduğu gösterilmiştir. Ayrıca şunları okuyunuz: İncil, İbranilere Mektup 1.bölüm; Efeslilere Mektup 1.bölüm; Koloselilere Mektup 1.bölüm 12-20.ayetler; Filipililere Mektup 2.bölüm 5-11 ayetler.

Ayrıca kitapta 3.bölüm, Hristiyan Görüşünde 2. ve 2.1 altbaşlıkları okuyunuz.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?