German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 137:

Hz. İsa o kadar kudretliyse (mucizeler) ve bütün insanları seviyorsa, neden hepsini bir mucizeyle kurtarmadı? (TR)

 

Yanıt: Sorunun ifade şekli soruyu soranın Tanrının insanları özgür iradeli olarak yarattığı gerçeğine dikkat etmediğini gösteriyor. İnsanı diğer bütün yaradılmış olan varlıklardan farklı kılan da budur. Yalnızca gerçekten özgür bir varlık Tanrıya sevgiyle yanıt verebilir. Tanrı kudretli bir mucüzesiyle herşeyi münkün kılabilir, ancak kendi yüce bilgeliği içinde kendi benzeyişinde yarattığı insanın gerçekten özgür bir sevgiyle yanıtını değil. Tanrının insanlarla olan tarihi Tanrının başlangıçta beri insanın özgürce kararına saygı gösterdiğidir. Mesih İsanın annesi Meryem Ana, Kutsal Ruhun gücüyle İsa Mesih aracılığıyla kutsanmış olarak şartsız Evet sözüyle Tanrıya sınırsız özgürlük ve tam bir sevgi ile yanıt vermiş olan ilk insandır. Onun masum Eveti, oğlu İsa Mesihin çarmıha dek süren itaatinin meyvesiydi.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?