German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 14:

Üç uknumlu tek Tanrı şu probleme de yol açar: Bu üç uknumdan biri nasıl olupta çıkmış Meryemin karnına girmiş, nasut alemine karışmış ve insan şeklini almıştır? Bu da aşikar bir çokluğa delil göstermez mi? Zira Tanrı üç uknumlu olsaydı, bunlardan sadece birinin ayrılıp yeryüzüne inmesi mümkün olmazdı. (TR)

 

Yanıt: Kitapta 2.bölüm (Tanrının beden alışı) ve 5.bölüm (Üçlübir Tanrı), Ezelden beri yaratılmamış Oğul olan Mesih İsada Tanrının insan olduğu gösterilmiştir. Ayrıca şunları okuyunuz: İncil, İbranilere Mektup 1.bölüm; Efeslilere Mektup 1.bölüm; Koloselilere Mektup 1.bölüm 12-20.ayetler; Filipililere Mektup 2.bölüm 5-11 ayetler.

Ayrıca kitapta 3.bölüm, Hristiyan Görüşünde 2. ve 2.1 altbaşlıkları okuyunuz.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?