German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 140:

Bazı rahipler İncilin o kadar da güvenilir olmadığını söylüyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? (TR)

 

Yanıt: Havari Pavlus Selaniklilere 1. Mektubunda (2,13) Tanrı sözü siz imanlılarda etkindir diyor. Ve İkinci Vatikan Konsili de aynı şekilde şunu söylüyor: Kutsal Kitaplarda, göklerde olan Baba sevgiyle çocuklarına yaklaşır ve onlarla ilişki kurar. Ve Tanrı sözünde öyle güç vardır ki, bu kilise için dayanak ve yaşam, kilisenin çocukları için iman gücü, ruhsal gıda ve ruhsal yaşamın tükenmez kaynağıdır. Bu nedenle kutsal yazılar için Tanrı sözü diri ve etkindir (İbranilere Mektup 4,12) ve ruhça geliştirmeye ve kutsal kılınmışları mirasa kavuşturmaya yetkindir (Havarilerin İşleri 20,32; bkz. Selaniklilere 1.Mektup 2,13) ifadesi özellikle geçerlidir. (Deı Verbum, 21)

 

Bu yazılar imanlı topluluğunun diri geleneğinin kalbi olarak okundukları için çağımızın sayısız sorularında da yol gösterirler: insanın hakları ve sorumlulukları, doğumdan ölüme dek insanın değeri ve onuru, tüm yaradılmış olanları koruma sorumluluğu, bütün halklar için kalıcı adalet ve barış arayışı. İsanın müjdesi (İncil) özel bir şekilde her bir insanın değerini, herkese gösterilmesi gereken sevgiyi ve yüceliği sonsuz olan (Mezmur 136) Tanrıya güveni öğretir. Günümüzde kutsal yazılar sanki insanın özgürlüğünü gelişimini engelliyormuş gibi yanlış anlaşılmakta, yorumlanmaya çalışılmaktadır. Gerçekte ise kutsal yazılar, gerçek özgürlüğe götüren gerçeğin yoludur (Yuhanna 8,32). Çoğu zaman kutsal yazılara eski, önemsiz gözüyle bakılır. Gerçekte ise kutsal yazılar daima önemli olan yaşam sözleridir. Kutsal yazılar daima günceldir ve insanın yaşamını değiştirmeye, yenilemeye yetkindirler (İbranilere Mektup 4,12). En önemlisi de, Kutsal yazılar ölü harfler değildir, onlarda diri Tanrının ebedi sözü olan Mesihi buluruz (KKK 108). Kutsal yazılarda beden almış söz olan İsa karşımıza çıkar, çünkü bütün Kutsal Kitap bizlere Mesihi anlatır (aynı eser 134).

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?