German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 15:

Tanrınız kendi arzusu ile asıldıysa, bu arzuyu yerine getiren yahudilerle Pontius Pilatusa teşekkür etmesi gerekmez miydi? Öyleyse hristiyan tarihini baştan sona dolduran yahudi düşmanlığını ilan eden peuple déicide (Tanrı İsayı öldüren kavim), peuple maudit (melun kavim), peuple reprouvé (rahmetten kovulan kavim) tabirleri neyi gösteriyor? Batı dillerine déicide kelimesinin yerleşmesinin başlıca sebebi nedir? (TR)

 

Yanıt: Soruyu yöneltenin öncelikle kitabın 3.bölümünde Hristiyan Görüşünün 2.1, 2.2, 2.3 altbaşlıklarını ve Hristiyanlar yanıtlıyor başlığında İsanın haçta ölümü sözleriyle başlayan cümleleri özenle okumasını öneririz.

 

Kitapta şunları da belirtmekteyiz: İsa, insanlarca ölüme mahkum edildi – ve haçlanma da İsaya isnat edilen suçun karşılığında Roma yasasının öngördüğü cezaydı. İsa yaşamında Tanrıya ve Şeriata yönelik tavrı nedeniyle insanlar tarafından ölüme mahkum edilmiştir. O halindeki dünya, İsa tarafından günahkar yapısına yöneltilen ağır eleştirilere katlanamazdı. İsa, kötünün güçlerinin kurbanıydı: Nefret, haksızlık, kıskançlık, şahsi çıkar, Tanrının bizden isteğine kulak tıkamak... bunlar hala dünyamızı biçimlendiren güçlerdir.

 

Bu nedenle yahudi halkını böyle görüp, İsanın ölmesinin tek suçlusu gibi göstermek kötü bir yanlış anlamadır. Sonuçta İsanın reddedilmesi, mahkum edilmesi ve öldürülmesinden bütün insanların ve tek tek her bir insanın günahları sorumludur. 2.Vatikan Konsilinin hristiyan olmayan dinlerle ilişkiler hakkındaki açıklaması Nostra Aetatenin 4.maddesi bu konuda şunları söylüyor: O zamanki yahudi önderleri taraftarlarıyla birlikte Mesihin öldürülmesi için zorlamış olsalar da, İsanın çektiklerinin sorumluluğu ne o sıra yaşamakta olan bütün yahudilere ne de günümüzdeki yahudilere yüklenebilir. Kilise elbette Tanrının yeni halkıdır, ancak yahudiler ne Tanrı tarafından cehennem azabına çarptırılmış kişiler olarak, ne de sanki Kutsal Kitap öyle yazıyormuş gibi lanetli kişiler olarak gösterilmemelidir. Bu nedenle herkes, ne din bilgisi eğitiminde ne de Tanrı sözünü vazederken İncilin gerçeği ve Mesihin ruhuna aykırı bir şey öğretilmemesi için özen göstermelidir.

 

Yahudilerle ortak mirasının bilincinde olarak, insanlara yönelik her türlü baskı ve zulmü reddeden Kilise, yalnız siyasi nedenlerle değil, aynı zamanda İncilin dinsel sevgisinden de kaynaklanarak, herhangi bir zamanda herhangi bir kişi tarafından yahudilere yöneltilmiş olan antisemitizmin bütün nefret, baskı ve gösterilerini (buna hristiyanlarca yapılmış bütün antisemitik eylemler de dahil) mahkum eder.

 

Kilisenin hep öğrettiği ve öğretmeye devam ettiği gibi Mesih de, bütün insanların kurtuluşa erişmesi için sonsuz sevgisiyle çektiği eziyetleri ve ölümü özgürce üstlenmiştir. Bu nedenle Kilisenin vaazının görevi Mesihin haçını Tanrının evrensel sevgisinin işareti ve bütün lütufların kaynağı olarak öğretmektir.

 

Böylece soruda anılan slogan ve ifadelerin hristiyn-katolik öğretiye aykırı olduğu belli olur. Üstelik tüm böylesi slogan ve ifadeleri en şiddetli şekilde reddetmek gerekir.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?