German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 150:

Başkalarının günahlarını affedebilen rahipler kendilerini de affedebilirler mi? (TR)

 

Yanıt: Yalnız Tanrı günahları bağışlar. İsa Tanrının Oğlu olduğu için, kendisi hakkında şöyle diyor: „İnsanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisi vardır (Mar 2, 10) Bu Tanrısal gücünü kullanıyor da: „Günahların bağışlandı! (Mk 2, 5; Lk 7, 48). Dahası da var: Tanrısal yetkisi ile, bu yetkiyi kendi adına çalışanlara veriyor.(Bkz. Yu 21,23) (KKK 1441).

 

İsa, Kilisesinin, duasıyla, yaşamıyla ve davranışıyla bir bütün ve kanı pahasına bizler için elde ettiği barışma ve bağışlama aracı ve işareti olmasını istedi. Bununla birlikte bağışlama yetkisini havarilerine verdi. Havarilere barıştırma görevi verilmiştir (2 Kor 5, 18). Havari Mesih adına gönderilen ve onun aracılığıyla "Tanrıyla barışın" (2 Kor 5, 20) çağrısı yapan ve yakaran Tanrının kendisidir (KKK 1442).

 

302 Tövbe ve af sakramentinde hangi öğeler önemlidir? Burada önemli olan iki öğe vardır: insanın Kutsal Ruhun etkisi ve yönlendirmesi ile pişman olup tövbe etmesi ve İsa Mesihin adına affı bağışlayan ve kefareti belirleyen rahibin affı bildirmesi.

 

307 Tövbe ve af sakramentini kim bağışlar? Mesih af ve barış hizmetini havarileri ve onların ardılları olan episkoposlarla onların işdaşları olan rahiplere emanet etmiştir. Bu nedenle Tanrının merhameti ve adaletinin araçları durumundadırlar. Af yetkisini Baba, oğul ve Kutsal Ruhun adına kullanırlar.

 

309 Tövbe rahibi tövbe sırrı ile sorumlu mudur? Bu büyük bir hizmet olduğu ve tövbe edene karşı saygı ve güvenilirliği gerektirdiği için bütün tövbe rahipleri tövbe sırasında duydukları bütün günahlar konusunda tamamen ketum kalmak konusunda istisnasız ve ağır cezai şartlara tabi olarak sorumludurlar. (302, 307 ve 309 numaralı maddeler Katolik Kilisesi Katekizmi Elkitabı adlı eserden alınmıştır.)

 

Burada söylenenlerden bütün imanlıların, doğal olarak Papa, episkoposlar ve rahiplerin de affa kavuşmak için günahlarını ve hafif kusurlarını bir rahibe itiraf edip tövbe etmeleri gereklidir.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?