German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 153:

1054te Katolikler ve ortodokslar birbirlerini aforoz etmişler. Bu kararlar ortadan kaldırıldımı ki, bugün beraberce ayin yapıyorlar? (TR)

 

Yanıt: 1054 yılındaki aforoz kararları bütün katolikler ve ortodoksları topluca değil, yalnızca kavganın tarafları olan şahısları kapsamaktadır. Elbette ki bu olay katolikler ve ortodokslar arasındaki ilişkiye ağır zarar vermiştir. Bu nedenle 7 Aralık 1965te eşzamanlı olarak Romada ve İstanbuldaki ekümenik patriğin makamı olan Fenerde iki belge ile 1054 yılındaki olaylardan üzüntü duyulduğunu beyan etmiş ve „Kilisenin hafızasından silmiştir.

 

Katolikler ve ortodokslar beraberce ayin kılabilirler, ancak ortodoks açıdan katoliklerin ortodoks litürjisine göre komünyon almaları olanaksızdır. Katolik Kilise Yasası 844. madde 3. paragrafına göre eğer kendileri dilekte bulunmuşlar ve episkoposlukça izin verilmişse katolik bir rahip ortodokslara efkaristiya verebilir. (Dr. Theresia Hainthaler).

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?