German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 155:

Eskiden olduğu gibi bugün de cennetten yer almak mümkün müdür? (TR)

 

Yanıt: Kutsal Kitabı bilenlerin aklına bu konuda hemen Zebedeyus oğullarının dileği (Markos 10,35-40) gelir: „Zebedi'nin oğulları Yakup ile Yuhanna İsa'ya yaklaşıp, ‚Öğretmenimiz, bir dileğimiz var, bunu bizim için yapmanı istiyoruz dediler. İsa onlara, ‚Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz? diye sordu. ‚Sen yüceliğine kavuşunca birimize sağında, ötekimize de solunda oturma ayrıcalığını ver dediler. Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz dedi İsa. ‚Benim içeceğim kâseden siz içebilir misiniz? Benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olabilir misiniz?Evet, olabiliriz dediler. İsa onlara, ‚Benim içeceğim kâseden siz de içeceksiniz, benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olacaksınız dedi. ‚Ama sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Bu yerler belirli kişiler için hazırlanmıştır.

 

Burada „yüceliğine kavuşunca ifadesinin anlamı: Sen Mesih kral olarak zafere eriştiğin zaman, anlamındadır. „Vaftiz kelimesi İsanın çekeceği acıları tasvir eder. Bu sırada ise bir anlamda bir acılar çukuruna batırılacaktır. „İzin vermek benim elimde değil: İsanın yeryüzündeki görevi insanları ödüllendirmek değil, onları kurtarmak için acı çekmektir, bkz. Yuhanna 3,17 ve 12,47.

 

Hristiyan kurtuluşa, İsayı mümkün olduğunca sadakatle izleyerek ve İsanın yardımı ve lütfu ile Onun gösterdiği gibi karşılık beklemeyen fedakarca sevginin yolunu giderek erişir.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?