German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 157:

Hristiyan papazları Muhammedi gerçek peygamber olarak kabul ediyorlar mı? Bu konuda sizin düşünceniz nedir? (TR)

 

Yanıt: Muhammedin gerçek peygamber olarak tanınması konusunda kilisede makam sahibi olanlarla diğer hristiyanlar arasında fark yoktur. Soruyu soran öncelikle sayfamızda yeralan kitabımızın 4. bölümü olan Muhammed - Peygamber: Hristiyanlar içinde mi? sayfasını okumasını öneririz. Özellikle bu bölümün 4. kısmı, 3 ila 5 başlıklarını ve bölüm sonundaki metni öneririz. Kitabın 12. bölümü olan Hristiyanlığın Merkezi (yine sayfamızda mevcuttur) hristiyan imanlılar için imanlarının merkezini neyin oluşturduğunu göstermektedir. Bu, imanlılara Mesih İsanın öğretisi, yaşamı, katlandığı eziyetler, ölümü ve yeni yaşama dirilişi ile açınlanmış olan Tanrının sınırsız, koşulsuz ve kendini açınlayan sevgisidir.

 

Muhammedin gerçek peygamber olarak tanınması konusunda sözkonusu olan yalnızca bir sözcük ya da yalnızca tarihi anlamda kullanılan peygamber ünvanı değildir, aksine peygamber ünvanı ile tanımlanan ve Muhammed için kullanıldığında islami amentünün ikinci bölümünü oluşturan inancın kabullenilmesi ve ifade edilmesi anlamına gelir. Bu ünvanın Kuranda ve sonuç olarak islam inancında taşıdığı anlamda Muhammed hristiyanlar için peygamber olamaz. Muhammedi kurani ve doğal olarak islami anlamda peygamber olarak kabul etmek açıkça şu anlama gelir: Kuranın Muhammed hakkındaki öğretisini ve Muhammedin peygamberlik iddiasını kabul etmek ve buna göre Muhammedin yaşamını kendi yaşamı ve bütün insanların yaşamı için güzel ve örnek model olarak (Sure 33,21) görmek demektir.

 

Ancak hristiyanlar aynı zamanda Muhammede yönelik her türlü kötüleme ve iftiraları da reddederler. Bunun yanında Onun olağandışı tarihi şahsiyetini, İslamın kurucusu olarak rolünü ve müslümanların inancı, dinselliği ve dinsel düşüncelerindeki üstün konumunu anlamaya ve layıkıyla değerlendirmeye çalışırlar. O zaman Muhammedin öğretisi ve yaşamının imanlı hristiyanlar olarak onlar için basitçe reddedilebilir mi olduğu, yoksa hristiyanlar için aydınlatıcı bir ışık olarak insan algılamasına açık ve İsa Mesihin şahsına ve öğretisine olan imanda belirgin olduğuna inandıkları Tanrısal gerçeğin önemli öğelerini etkileyici bir şekilde ortaya koyup koymadığını açıklayabilirler.

 

Kısaca izah etmek gerekirse, Muhammed birçok insanı Tanrıya yöneltmiş olan, ancak Tanrının sevgisini ve İsanın yaşamı, çektiği eziyetler, haçta ölümü ve dirilişiyle açınlanmış olan insanın Tanrısal çağrısının büyüklüğünü tanımamış olan üstün bir dini-siyasi kurucu şahsiyettir.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?