German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 161:

Kadın rahipler hakkında ne düşünüyorsunuz? (TR)

 

Yanıt: Katolik Yetişkin Katekizmi (Der Katholische Erwachsenen Katechismus) kadınların rahiplik makamına atanmaları konusunda şunu söylemektedir (s. 299vd): İnsani ve hristiyani açıdan kadınlar erkeklere eşittir. Bu nedenle kadınların laiklerin (yani dini makam sahibi olmayan imanlıların) dinsel hizmetlerinin her alanında eşdeğer yeralmaları gerekir. Yeni hizmetlerde kadınlar zaten büyük ve ikame edilemez bir hizmet sunmaktadırlar. Ancak İman Öğretisi Kongragasyonu [İman kongregasyonunun kadınların rahiplik makamına atanmaları konusunda Inter insigniores adıyla 15 Ekim 1976da yayınladığı bildiriyle, bkz. Denzinger-Hünermann, sayı 4590-4606] İsanın örneğine ve bütün kilise geleneğine dayalı olarak kadınların Katolik Kilisesinde rahipliğe atanmalarının mümkün görünmediğini tespit etti. Bu son bağlayıcı dogmatik karar değildir. Kutsal Kitap ve kilise geleneğine dayalı sebepler elbette büyük öneme sahiptir ve kadınlarla erkeklerin eşitliği konusundaki taleplere karşı kilisede daha büyük ağırlığa sahip olması normaldir. Kadınların sakramental diyakonluğa atanmaları konusundaki soru ise ahiplikten farklıdır. Bu konuda tartışmaların sürmesi ve bütün kilisede bir konsens oluşmasına gerek vardır.

 

Katolik Kilisesi Katekizmi 1577. maddesinde şöyle demektedir: Yalnızca vaftiz olmuş erkekler Ruhbanlık sırrını alabilir (CIC, can. 1024). Rab İsa on iki havariden oluşan bir kurul oluşturmak için erkekleri seçti, havariler de işlerini devam ettirecek yardımcılar seçtiler. Episkoposlar kurulu, kendilerine ruhbanlıkla bağlı papazlarla birlikte Mesih İsanın dönüşüne dek on ikili kurulu hazır tutmakta ve güncelleştirmektedir. Kilise de Mesih İsanın bu seçimine bağlı kalarak Ruhbanlık sırrını yalnızca erkeklere veriyor. Nitekim bu görev Kilise içinde şimdiye dek kadınlara verilmemiştir.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?