German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 162:

Meryem Ananın bazı kişilere görünmesine inanıyor musunuz? Bu mümkün mü? (TR)

 

Yanıt: Ne Katolik Kilisesi Katekizmi ne de Almanya Ruhani Meclisinin Katolik Yetişkin Katekizmi Meryem Ananın görünüşlerine inançtan bahsetmez. Bunlar Kilisenin resmi ve kurtuluş için gerekli iman öğretisine dahil değillerdir. Bunlar, kilisenin karizmatik-mistik kabiliyetinin bir ifade şeklidir. Burada sözkonusu olan bilinçaltı olaylar, hayal şeklindeki görümlerdir. Duyuların etkileniminin başka bir objeden gerçekleştiği bedensel görünümlerden , farklı olarak, Meryem Ananın görünüşleri olağandıiı etkilenim ve deneyimlerle bağlantılı şekilde dinsel deneyimin yoğun bir şekli olarak tanımlanabilir. Kilisenin tarihi çoğu kez tövbe ya da iman etmeyle sonuçlanan böyle etkileyici dinsel deneyimlerle doludur.

 

Meryem Ana görümleri fenomenal bir şekilde çoğunlukla sıradan dindarlar tarafından yaşanır, bu şekilde kilise makamına olumlu bir etki de sözkonusudur. Her ikisi arasındaki çatışma böylesi olayların doğaüstü oluşlarının hemen kanıtlanmış olmasının olanaksızlığına dayanır. Bu tür deneyimler ve aöınlamalarda bir sıra kriterlerin gözönünde bulundurulması gerekir.

 

Kriterler: 1. Görücünün sağlık ve manevi açıdan durumu. Mistik teoloji ruhların ayırdedilmesinde klasik erdemlere işaret eder: Doğruluk, ciddiyet, tevazu, yumuşakbaşlılık, sevgi, sadelik. Daha yeni ve psikolojiyle daha güçlenmiş olan bakış açısı da görücünün ahlaki yaşamını inceler. 2. İddia edilen şeyin Kutsal Kitap öğretisine ve kilisenin imanına uygun olup olmadığı incelenmelidir. Bu noktada yalnızca olası çelişkilerle yetinilmemeli, temel ifadenin korunup kitabi imanın bir tehdide dönüştürülüp dönüştürülmediğine dikkat edilmelidir. Hristiyan vahyi sarsılmaz merkezine İsa Mesihin şahsiyetinde sahip olduğu için, takip eden bütün lütuflar ancak bunu gerçekleştirmekle anlam kazanırlar. Bu nedenle Meryem Ana görünümleri Kutsal Kitabın içerdiği Söze bir ekleme olarak görülemezler, ancak İsa Mesihin temek vahyinin zamanın uygun olarak daha iyi anlaşılması ve yaşanması için bir impuls olarak görülebilirler. […]

 

Yerel episkoposluğun ya da papalığın bu kriterlere dayalı bir incelemesi iddia edilen görümlerin reddedilmesi ile sonuçlanabilir. […] Olumlu bir görüşün yeraldığı durumlarda bile imanlılar bu karar karşısında geniş bir özgürlüğe sahiptir. Mantık ve akıl kuralını izleyen insani imanla kabul edilebilir, ancak kurtuluş için gerekli gerçeklerle ilgili olan teolojik bir iman talep edilemez. Bu nedenle saygıdeğer bir şekilde reddetmek ve eleştirel bir şekilde çekince daima mümkündür… (Franz Courth, art. Marienerscheinungen, içinde bulunduğu eser: Praktisches Lexikon der Spiritualität, yayınlayan Christian Schütz. Freiburg, 1988.)

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?