German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 167:

Hristiyan olmayan herkes cehenneme mi gidecek? (TR)

 

Yanıt: Bu soru daha önce (Sorular & Yanıtlar 1) 17. sorunun yanıtında işlenmişti. Bu yanıtın daha da genişletilmesi maksadıyla Kilise hakkındaki dogmatik yasa Lumen Gentium un 16. maddesini buraya ekleyelim:

 

Henüz İncili kabul etmemiş olan insanlar çeşidi ilişkilerle Allahın halkına bağlanmış bulunmaktadırlar. İlk olarak, kendisine ahitler ve vaatler verilmiş olan ve Mesihin bedence kendisinden doğmuş bulunduğu halk gelmektedir (bkz. Rom. 4, 4-5); bu halk, seçilmiş olmasının da gösterdiği gibi, ataları nedeniyle çok sevilmiştir, çünkü Allahın bağışları ve çağrısı geri alınamaz (bkz. Rom. 11,28-29). Fakat kurtuluş tasarısı Yaratanı tanıyan insanları da içine almaktadır; ilk olarak, İbrahimin yasasını kabul edip bizimle birlikte tek, bağışlayıcı, sonuncu günde beşeriyeti yargılayacak olan Allaha ibadet eden Müslümanları. Bilinmeyen Allahı gölgeler ve resimler içinde arayan öteki kimselere gelince, Allah onlardan da uzakta değildir; çünkü herkese hayat, soluk ve bütün her şeyi veren Odur (bkz. Hav. İş. 17, 25-28), çünkü Kurtarıcı olarak bütün insanların kurtulmasını istemektedir (bkz. I. Tim. 2,4). Gerçekten hiç bir kusurları olmaksızın Mesihin İncilini ve onun Kilisesini tanımamış olan, fakat samimi bir kalple Allahı arayan ve inayetin etkisi altında Onun, vicdanlarının emirleriyle tanıdıkları, iradesini yerine getirecek şekilde hareket etmeye çalışan kimseler de ebedi kurtuluşa kavuşabilirler. Tanrı, kendi kusurları olmaksızın, henüz açık bir Allah bilgisine erişememiş olup, doğru bir hayat sürmeye çalışanlardan; kurtuluş için gerekli yardımları esirgemez. Gerçekten, bu kimselerin içinde iyi ve doğru ne varsa, Kilise bunları İncile bir hazırlık olarak ve her insanı sonunda yaşama kavuşsun diye aydınlatan tarafından bağışlanmış bir armağan olarak saymaktadır. Kötü tarafından yanıltılmış olarak insanlar düşüncelerinde batıl ve kibirli oldular, Tanrının gerçeğini yalanla değiştiler ve Yaratıcıdan çok yaratılmış olana hizmet ettiler ya da bu dğnyada Tanrısız yaşayıp ölerek en ağır umutsuzluğa maruz kaldılar. Bu nedenle Kilise, Tanrının şerefi ve bütün insanların kurtuluşu yararına, „Müjdeyi bütün yaradılışa duyurun (Markos 16,15) diyen Rabbin emrine uygun olarak misyonları gayretle desteklemeye çalışmaktadır.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?