German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 168:

Advent nedir? (TR)

 

Yanıt: Advent (Latince adventus kelimesinden gelir, varış demektir; Yunancası epifaneia) Mesihin doğumu bayramına hazırlıktır, Kurtarıcının bedeb alarak (inkarnasyon) gelişini ifade eder ve aynı zamanda bakışlarımızı Onun zamanın sonunda yüceliği içinde tekrar gelişine yöneltir. Advent, Noel bayramından önceki 4. Pazar günü başlar. Reformcu kiliseler de Advent dönemini uygularlar. Doğu kiliseleri ise Advent dönemi uygulamazlar. Bizans kilisesi Noelden önceki son Pazar günü Mesihin atalarını anar (İncilde: Matta 1,1-15). Süryanilerde ise bayramdan önceki 4 (Doğu süryanileri) veya 5 (Batı süryanileri) haftayı Müjdeler, duyurular haftaları olarak adlandırırlar.

 

Katolik Kilisesi Katekizmi 524 numaralı maddesinde Adventin litürjisi ve Advent döneminin ruhani anlamı hakkında şunları söyler:

524 Noelden önceki Dört Hafta litürjisinde Kilise Mesihi bekleyişini güncelleştirir: Kurtarıcının birinci gelişini uzun bir hazırlık devresiyle anan inanlılar ikinci Gelişin coşkulu isteğini yenilerler. (Bkz. Ap 22, 17) Öncü peygamberin doğumunu ve din şehidi oluşunu anan Kilise böylece onun "O büyümeli, bense küçülmeliyim" (Yu 3, 30) dileğine katılmış olur.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?